ETKİNLİK

İsmail Kılıçarslan İgeder'de

İGEDER'in organize ettiği yazar ve öğretmenlerin buluştuğu "Gönül Kürsüsü" programının konuğu gazeteci-yazar İsmail Kılıçarslan.

Ramazan Kayan Gazanfer Ağa'da

Gazanfer Ağa Medresesi Eğitim ve Kültür Merkezi Cumartesi Sohbetleri'nin konuğu Ramazan Kayan.

İsar'da Kelam ve Felsefe Atölyesi

İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı [İSAR] Özbekler Tekkesi İhtisas Merkezi'nde "Kelam ve Felsefe Atölyesi" Şerhu'l-Mevâkıf okumaları yapılıyor.

Avrupa'da 'kutlu Doğum'a Özel Program

Erkam Radyo ve Altınoluk Dergisi'nin birlikte organize ettiği "Kutlu Doğum İklimine Davet" programı, Almanya ve Hollanda'da iki ayrı programla Avrupa'da yaşayan

Erkam Radyo, "çocuk Şenlikleri" Düzenliyor!

Erkam Radyo'nun düzenleyeceği Avrupa Çocuk Şenliği başlıyor! 4 Nisan'da Almaya'da ve 5 Nisan'da Hollanda'da düzenlenecek çocuk şenliği "Sevgili Peygamberim" baş

Gazanfer Ağa'da "ortadoğu Tahlilleri" Başlıyor

Gazanfer Ağa Medresesi Eğitim Ve Kültür Merkezi, Medya Okur-Yazarlığı Atölyesi’nde "Ortadoğu Tahlilleri" programı düzenliyor.

100. Yılında Çanakkale Zaferi

Çanakkale Zaferi’nin 100. yılında Üsküdar’da “Çanakkale İle Yüz Yüze” programı düzenleniyor.

Gazanfer Ağa'da "cumartesi Sohbetleri" Başlıyor

Gazanfer Ağa Eğitim Ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Cumartesi Sohbeteri Mart ayında birbirinden değerli konuklarıyla yine dopdolu bir program hazırladı.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.