Karamanlı Yusuf Paşa Kimdir?

Karamanlı Yusuf Paşa kimdir? ABD’yi haraca bağlayan Osmanlı paşası, Karamanlı Yusuf Paşa’nın kısaca hayatı.

Karamanlı Yusuf, 1766 yılında Trablus’ta Türk kökenli Karamanlı Hanedanı’nın bir üyesi olarak doğdu. Yusuf Paşa, 1795 yılında Trablus’a gelerek ve Tunus Beyi Hammuda Paşa’nın yardımı ile tahta geçti.

TRABLUS PAŞASI

Libya’yı 1711’den 1835’e kadar yöneten Karamanlı sülalesinin en ünlü ismi olan “Trablus Paşası” lakaplı Yusuf Paşa, Amerika Birleşik Devletleri’ne ilk savaş ilan eden devlet başkanı olarak biliniyor.

Yusuf Paşa’nın Trablus’u yönettiği (1795-1832) dönemlerde Cezayir, Tunus ve Trablus denizcileri Akdeniz’de ticaret yapan gemilerin himayeliğini yapıyor ve denize giren gemilerden vergi alıyordu.

İngiltere, Danimarka, Hollanda, Portekiz, Fransa ve İsveç gibi ülkeler Kuzey Afrika denizcilerine ve haliyle Yusuf Paşa’ya da vergi ve hediyeler gönderdi.

ABD’Yİ HARACA BAĞLADI

Yusuf Paşa, ABD ile Trablusgarp arasında 4 Kasım 1796 tarihinde yapılan Trablus Anlaşması’na da (Treaty of Tripoli) imza atan isim olarak geçiyor.

Söz konusu anlaşma dönemin ABD Başkanı John Adams tarafından Senato'ya sunulmuş ve 10 Haziran 1797 tarihinde onaylanmıştı.

DERNE MUHAREBESİ (1805)

Derne Muharebesi, 27 Nisan-13 Mayıs 1805 tarihleri arasında Derne'de Amerikan deniz piyadeleri ve yerel paralı askerler ile Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı Trablusgarp Eyaleti gerçekleşen bir muharebedir.

10 Amerikan deniz piyadesi,300 Arap,38 Yunan ve farklı milletlerden yaklaşık 50 askerden oluşan ordu William Eaton ve Karamanlı Yusuf Paşa’nın kardeşi Karamanlı Hamit komutasında Mısır’dan yola çıkarak Trablusgarp eyaleti’ne bağlı Derne’ye kadar 500 mil boyunca Libya çöllerinden ilerledi. Derne’ye varana kadar en ufak bir kuvvetle bile karşılaşmayan ordu 27 Nisan 1805 yılında Derne’ye ulaştı. Ulaşır ulaşmaz Derne zapt edildi. William Eaton’un Trablus üzerine yürüme planları başarısız oldu ve 6 hafta boyunca Karamanlı Yusuf Paşa’nın saldırılarıyla uğraştılar. 11 Haziran 1805’e Karamanlı Yusuf Paşa, ABD ile barış yaptı ve savaş bitti.

Son döneminde ekonomik sıkıntılardan dolayı Libya’da çıkan hadiselerden ötürü 1835 yılında yerini oğluna bırakarak vazifesinden feragat etti. 1835 yılında Trablus’ta vefat etti.

ADI TÜRKÜLERE KONU OLDU

Özellikle de deniz savaşlarındaki kahramanlıkları ile bilinen Yusuf Paşa ve evleri Anadolu’da Türkülere bile konu oldu.

Orta Anadolu menşeli “Aşağıdan Yusuf Paşam gelende” türküsünün Trablus Paşası Karamanlı Yusuf için söylendiği rivayet ediliyor.

Türkünün sözleri şöyle:

Aşağıdan Yusuf Paşam gelende

Düşmanına göğüs geren merd olur

Şahin kocasa da vermez avını

Aslı kurttur kurt yavrusu kurt olur.

Arap atlar yedim yedim yedeller

Olanca malımı talan edeler

Emek çekip yaptırdığım odalar

Korkarım ki düşman konar yurd olur.

İslam ve İhsan

OSMANLI DEVLETİ KISACA

Osmanlı Devleti Kısaca

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.