İzmir’de 85 Hafız İcazet Aldı

İzmir İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında hafızlığını tamamlayan 85 öğrenci için “Hafızlık İcazet Merasimi” düzenlendi.

Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği Kur'an kurslarında hafızlığını tamamlayan 85 öğrenci için “Hafızlık İcazet Merasimi” düzenlendi.

Konak Tarihi Hisar Camii'nde Reissülkurra Vekili Ramazan Pakdil riyasetinde gerçekleşen törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Müftüsü Salih Sezik, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi Uzman İmam Hatibi Kurra Hafız Ferruh Muştuer, Beştepe Millet Camii İmam Hatibi Hafız Adem Kemaneci, Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Dünya İkincisi Hafız Enes Kaput, siyasiler, hafız öğrencilerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Türkiye ikincisi Hafız Ömer Baydar’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Bu merasim İzmir’in haklı gururudur.” dedi.

Vali Köşger, hafızların yetişmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İzmir İl Müftülüğü olarak Hisar Camii’nde kısa bir süre önce Hafızlık Türkiye Finali'ni, Ödemiş’te ise hafızlık merasimi gerçekleştirdiklerini anımsatan İl Müftüsü Salih Sezik ise “Yavrularımızın her birinin alınlarından öpüyorum. Onları yetiştiren anne ve babaları ile hocalarına, Kur'an kurslarına maddi manevi katkı sağlayan hayırseverlere, dernek yönetimine ve öğrencilere çok teşekkür ediyorum. Allah Resulu buyuruyor ki ‘Eğer ki bir toplulukta Allah’ın kelamı Kur’an okunursa, oraya huzur iner, melekler kanatlarını açarlar. Allah’ın rahmeti orayı kuşatır.’ Ben bugün inanıyorum ki güzel İzmir’imizi Rabbimin rahmeti kuşatmıştır.” ifadelerine yer verdi.

Program İstanbul Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi emekli eğitim görevlisi Reisülkurra hafız Ramazan Pakdil tarafından yapılan duanın ardından öğrencilere hafızlık belgeleri ve çeşitli hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Diyanet Haber

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.