İmanı Güzelleştiren Haslet

İmanımızı nasıl güzelleştirebiliriz? İhsan nedir? Allah'ın günahlarımızı örtmesi için ne yapmalıyız? İyi bir Müslümanın alameti nedir? İmanımızı ihsan ile güzelleştire bilir miyiz? İhsan ile ilgili hadisler nelerdir? Bu hadislerden ne anlamalıyız? Dr. Murat Kaya anlatıyor...

Ebû Saîd el-Hudrî (r.a)’ten rivâyet edildiğine göre o Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in şöyle buyurduklarını işitmiştir:

Bir kul müslüman olur ve İslâm’ını güzelleştirip sağlamlaştırırsa Allah Teâlâ onun daha evvel işlemiş olduğu kötülükleri örter. Ondan sonra sıra mükâfât ve mücâzâtın yazılmasına gelir: Yaptığı bir haseneye birden yedi yüz katına kadar ecir ihsân edilir. İşlediği günaha da aynısıyla cezâ verilir. Ancak Allah affederse o cezâ da verilmez.” (Buhârî, Îmân, 31)

BU HADİSTEN NE ANLAMALIYIZ?

İhsân sâhibi olmak, müslümanlığımızı güzelleştirmek, İslâm’ı güzelleştirmek…

İslâm’ı güzelleştirmek, ona zâhiren ve bâtınen tam olarak girmek, hâlis bir îtikâda sâhip olmak ve sâlih ameller işlemektir. İslâm’ı ihsân kıvâmında yaşamaktır. Yani Allah’ın bize bizden daha yakın olduğunu hisseder hâle gelmek ve dâimâ O’nu görüyormuş gibi hareket etmek…

İHSAN NEDİR?

İslâm’ın haram kıldığı şeylerden kaçınıp taleb ettiği şeyleri yapmak ve Allah’ın mahlûkâtına karşı merhametli olmak…

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

Kendisini(doğrudan) ilgilendirmeyen şeyi terketmesi, kişinin iyi ve güzel müslüman oluşundan kaynaklanır.” (Tirmizî, Zühd 11/2318; İbn-i Mâce, Fiten 12)

İslâm âlimleri bu hadis-i şerifi “medâr-ı İslâm” olan dört hadisten biri kabul ve ilân etmişlerdir.

İSLAM VE İHSAN ARASINDAKİ BAĞLANTI

İman - İslam ve İhsan / Yolun Temelleri

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle