Hüdayi İlahiyat Halkaları 2023-2024 Yeni Dönem Başvuruları Başladı

Marmara ve İstanbul İlahiyat ile FSM İslami İlimler fakültelerini kazanan İlahiyat hazırlık öğrencileri için kaçırılmayacak fırsat! Hüdâyî İlahiyat Halkaları 2023-2024 yeni dönem başvuruları başladı.

Marmara İlahiyat, İstanbul İlahiyat ve FSM İslami İlimler Fakülteleri'nde öğrenim gören öğrencilere yönelik olan program 3 yıl Temel Halka Eğitimi ve 2 yıl ihtisas olmak üzere 5 yıl sürüyor.

Programa dahil olan öğrenciler Dersaadet Çamlıca İlahiyat Yurdu ve Fatih Gazanferağa Medresesi Eğitim ve Kültür Merkezi çevresinde konaklama imkânına da sahip oluyorlar.

Programa kabul edilen öğrenciler belirli şartları taşımaları halinde başarı bursundan da faydalanıyorlar.

Hüdâyî İlahiyat Halkaları Anadolu Yakası (Dersaadet Çamlıca İlahiyat Yurdu)

  • Marmara İlahiyat birinci öğretim öğrencilerine yönelik 3 yıl temel eğitim ve 2 yıl ihtisas olmak üzere 5 yıllık İslami İlimler eğitimi imkanı.
  • Program kapsamında klasik ve modern Arapça eğitimi, klasik metinler üzerinden İslami İlimler eğitimi, İngilizce  eğitimi, yurt dışında dil kurs imkanı.
  • Yüksek lisans ve doktoraya yönelik danışmanlık imkanı.
Başvuru ve detaylı bilgi içinhudayigenclik.org

İletişim: Muhammed Fatih Küçük - 0544 584 19 89

Hüdâyî İlahiyat Halkaları Avrupa Yakası (Gazanfer Ağa Medresesi)

  • İstanbul İlahiyat ve FSM İslami İlimler birinci ve ikinci öğretim öğrencilerine yönelik 3 yıl temel eğitim ve 2 yıl ihtisas olmak üzere 5 yıllık İslami İlimler eğitimi imkanı.
  • Program kapsamında klasik ve modern Arapça eğitimi, klasik metinler üzerinden İslami İlimler eğitimi, İngilizce  eğitimi, yurt dışında dil kurs imkanı.
  • Yüksek lisans ve doktoraya yönelik danışmanlık imkanı.
Başvuru ve detaylı bilgi için: hudayigenclik.org

İletişim: Mahmut Yurdakul - 0534 837 14 17

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • Meslek lisesi mezunuyum 1990 yılında

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.