Hacı Bayram-ı Veli’nin Hatırası Altı Asırdır Camide Yaşatılıyor

Hacı Bayram-ı Veli’nin Edirne Eski Cami’de vaaz verdiği kürsü, yaklaşık 6 asırdır korunuyor.

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Edirne’de Osmanlı padişahları döneminde yaptırılan camilerden Eski Cami, önemli özellikleriyle öne çıkıyor.

HACI BAYRAM-I VELİ’NİN ALTI ASIRLIK HATIRASI

Hat yazıları ve süslemeleri ile dikkati çeken, kılıçlı hutbe geleneğinin devam ettiği ve Kabe’den bir parça olan Rükn-i Yemani’den (Kabe taşı) bir parçanın bulunduğu camide, Hacı Bayram-ı Veli’nin vaaz verdiği kürsü de yer alıyor.

Sultan II. Murad’ın daveti üzerine Edirne’ye gelen Hacı Bayram-ı Veli’nin vaaz verdiği kürsüde, yaklaşık 6 asırdır saygıdan dolayı kimse vaaz vermiyor.

Eski Cami Müezzini İsmail Şen, caminin Edirne’nin en eski selatin camilerinden olduğunu söyledi.

Caminin pek çok özelliği olduğunu belirten Şen, yapının iç solunda altı asırdır Hacı Bayram-ı Veli’ye hürmeti temsil eden bir kürsü olduğunu ifade etti.

Hacı Bayram-ı Veli’den sonra kimsenin o kürsüye çıkarak vaaz vermediğini anlatan Şen, şöyle konuştu:

“Hacı Bayram-ı Veli hazretleri Edirne’de bulunduğu sürede sarayda misafir edilmiş, Eski Cami’de görevlendirilmiş, cuma günleri cemaate vaazlar vermiş, her sabah zikir ayini yapmıştır. Pandemi nedeniyle ara verilen bu gelenek ramazan ile tekrar başladı. İnşallah devam edecektir. Hacı Bayram-ı Veli hazretlerinin zikir yaptığı minberin sağ tarafında Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethine giderken son olarak iki rekat namaz kılıp dua etmiştir. Vaaz kürsüsünün üzerinde de ‘Makam-ı Hacı Bayram-ı Veli’ yazar. Bu saygı yıllardır devam etmektedir. Ziyaretçiler bu kadim camideki kürsüyü ziyaret eder ve Hacı Bayram-ı Veli’ye Fatiha gönderilir.”

Eski Cami’deki Kabe taşının da ziyaretçilerin ilgisini çektiğini anlatan Şen, “Selimiye’nin restorasyonda olması nedeniyle bizim camimizde yoğunluk arttı. Camimize gelenler özellikle de Kabe’den getirilen taşa dokunarak dua ediyorlar.” dedi.

Ziyaretçilerden Cengiz Vardar da camiyi çok beğendiğini, burada yer alan Kabe taşını görme ve dua etme imkanı bulduklarını söyledi.

ESKİ CAMİ

Yıldırım Bayezid’in oğlu Emir Sultan Çelebi tarafından 1403 yılında yapımına başlanan Eski Cami, Çelebi Mehmet zamanında 1414 yılında tamamlandı.

1752’de Edirne depreminde zarar gören ve I. Mahmut döneminde tamirat gören cami, Edirne’de Mimar Sinan tarafından yapılan Türk-İslam sanatının en önemli eserlerinden Selimiye Camisi’nin karşısında yer alıyor.

HACI BAYRAM-I VELİ KİMDİR?

Asıl adı Numan olan Hacı Bayram-ı Veli Ankara’da 1352’de doğdu. Din eğitiminin ardından Ankara, Kayseri, Aksaray’daki medreselerde müderrislik yaptı.

Sultan 2. Murat’ın daveti üzerine bir dönem Edirne’de misafir edilen Hacı Bayram-ı Veli, Eski Cami’de halka vaazlar verdi.

Hacı Bayram-ı Veli, Ankara’da 1429’da vefat etti.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

HACI BAYRAM-I VELİ KİMDİR?

Hacı Bayram-ı Veli Kimdir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.