Haccın Farzları

Haccın farzları nelerdir? Haccın şartları ve rükünleri nelerdir? İşte cevapları...

Haccın farzları bir şart ve iki rükünden ibarettir. Bunlardan ihrama girmek haccın şartı, “Arafat’ta vakfe yapmak”  ve “Kâ’be’yi tavaf etmek” ise haccın rükünleridir.

ŞAFİİ MEZHEBİNE GÖRE HACCIN FARZLARI

Şâfiî mezhebine göre haccın farzları şunlardır:

1- İhrama girmek (niyet),

2- Arafat’ta vakfe yapmak,

3- Kâ’be’yi tavaf etmek,

4- Sa’y yapmak,

5- Saçları tıraş etmek veya kısaltmak,

6- Bu rükünlerin çoğu (en az dördü) arasında tertibe uymak. Bu farzlar, haccın rükünleridir.(3Şirbînî, II, 385. Nevevî Muhyiddin Yahya b. Şeref, Kitâbü’l-Îzâh fî Menâsiki’l- Haccı ve’l-Umre, s. 375. İkinci baskı, Beyrut, 1994.)

MALİKİ VE HANBELİ MEZHEPLERİNE GÖRE HACCIN FARZLARI

1- İhrama girmek,

2- Arafat’ta vakfe yapmak,

3- Kâ’be’yi tavaf etmek,

4- Sa’y yapmak.

Bu farzlar, haccın rükünleridir.

Rükünler, usulüne göre yapılmadıkça, ceza ve kefâret ödemekle hac sahih olmaz. Eksik kalan rüknün tamamlanması veya haccın kazâsı gerekir.

Kaynak: Diyanet Hac İlmihali, DİB Yayınları

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle