FATİH SULTAN MEHMET’İ KAPISINDAN DÖNDÜREN ŞEYH

Araştırmacı-Yazar Fahri Sarrafoğlu, İstanbul’daki Allah dostları ve Fatih Sultan Mehmet’i kapısından döndüren Şeyh Ebul Vefa Hazretlerini anlatıyor.

EBUL VEFA HAZRETLERİ KİMDİR?

İsmi Mustafa bin Ahmet’tir. Lakabı. “Muslihuddin“dir. Şeyh Ebü’l-Vefâ diye meşhur oldu. Konya‘da doğdu. Doğum tarihî kesin olarak belli değildir. İyi bir tahsil gördü. Tahsilini tamamladıktan sonra, Edirne’de Dabbâğlar Camiinin imamı Şeyh Muslihuddin Efendiye talebe oldu. Ondan maddî ve manevî ilimleri tahsil etti. Bir ara hacca gitti. Hac dönüşünde Hıristiyan korsanlar tarafından esir edilip Rodos adasına götürüldü. Zamanın gözü pek kahramanlarından Karaman oğlu İbrahim beyin fidyesini ödemesiyle hürriyetine kavuştu. İstanbul’a yerleşti. Şimdi orada adıyla anılan “Vefa” semtinde irşâd ile meşgul oldu. Devlet ricali ve dünyaya düşkün olanlara iltifat etmezdi. Zamanın birçok meşhur kimseleri kapısına gelir saatlerce bekler yine kabui etmezdi.

FATİH’İ TEKKEYE NEDEN KABUL ETMEDİ?

Fatih Sultan Mehmet Han kapısına geldi. Onunla görüşmek istedi. Uzun süre bekledi. Şeyh Hazretleri o yüce Hakanı kabul etmedi. Sultan çok üzüldü. Fatih’i kabul etmediği için kendisi de üzülmüş ve hatta iki damla gözyaşı bile dökmüştü. Yanında bulunanlar:

“Efendim! Neden Sultanı kabul etmediniz. Hem siz üzüldünüz ve hem de o üzüldü?” dediklerinde: Şeyh Hazretleri:

“Doğru söylersiniz. Ama inanıyorum kî, benim ona olan muhabbetim ve onun bana olan sevgisi ve ihtiyacı bize asıl vazifemizi unutturacak kadar fazladır. Dostluğumuz ve sohbetimiz birçok vatandaşın İşinin yarım kalmasını veya yapılmamasına sebep olabilir. O sohbetimize katılırsa korkarım sonunda padişahlığı bırakmak isteyecek. Hünkârımız Efendimizin gönlü çok hassas ve coşkundur.  Korkarım ki padişahlık vazifelerini unutup tacı tahtı bırakacak ve dervişliğe kalkışacak. Hâlbuki o milletin işlerini üzerine almıştır. Biz de dünya düzenini korumaya memuruz.”

FATİH’İN CENAZE NAMAZINI KILDIRDI

Sultan Fatih vefat edince, vasiyeti üzerine cenaze namazını bizzat Şeyh Ebul Vefa Hazretleri kıldırmıştır. Fatih’ten sonra tahta geçen oğlu Sultan İkinci i Bayezit, kızını evlendirirken nikahını Şeyhlerinin kıymasını istedi ve onun için ona kırk bin akçe gönderdi. Şeyh Hazretleri, paraları kabul etmedi ve: “Muhyiddin Konyevî vardır. Fakirdir, bu paraları ona verin, o bereket bir zâttır. Onu getiriniz bu işi o yapsın.” dedi.  Böylece Şeyh Hazretleri bir başkasını kendisine tercih etti. Şeyh Hazretleri. Astronomi ve Astroloji ilimlerine vakıftı. Birçok kitap yazdı. Birçok talebe yetiştirdi.

EBUL VEFA HAZRETLERİ NASIL VEFAT ETTİ?

Rivayetlere göre Sultan Beyazıt Han’da bası Fatih gibi Ebul Vefa Hazretlerini görmek istemiş ama yine kabul edilmemişti. Bunun üzerine 2. Beyazıt ısrar ederek dergaha girer. Şeyhe haber verdiklerinde ise “..Mümkün değil dünyada iken beni göremez diyerek,  kelime-i şehadet getirerek ruhunu teslim eder. Padişah 2. Beyazıt geldiğinde yüzünü açıp görmek ister ama bu seferde Şeyh yüzünü eli ile kapatmıştır. Cenaze namazını Padişah 2. Sultan Beyazıt kıldırmıştır.  (M. 1490) Türbesi ve camisi İstanbul’un en meşhur semtlerinden Vefa semtindedir.

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle