Erkek Din Görevlileri Hafızlık Yarışması Türkiye Finali Adıyaman'da yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığınca "2022 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinleri kapsamında 18. Erkek Din Görevlileri Hafızlık Yarışması Türkiye Finali Adıyaman Ulu Camii'nde gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinleri kapsamında her yıl düzenlenen Kur’an yarışmalarının Türkiye finalleri başladı.

Bu kapsamda 18. Erkek Din Görevlileri Hafızlık Yarışması Türkiye Finali Adıyaman Ulu Camii'nde gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Müftülüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışmada belli bir takvim çerçevesinde ilçe, il ve bölge birincisi olan 10 din görevlisi katıldı.

ÜSKÜDAR AZİZ MAHMUT HÜDAYİ CAMİİ DİN GÖREVLİSİ HASAN BAYDEMİR TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

Yarışmada komisyon üyelerinin değerlendirmesi sonucunda İstanbul Bölge Birincisi olarak yarışmaya katılan Üsküdar Aziz Mahmut Hüdayi Camii Din Görevlisi Hasan Baydemir Türkiye birincisi oldu.

Samsun bölgesini temsil eden Çorum Merkez Hıdırlık Kur’an Kursu Öğreticisi Ubeydullah Bozduman ikinci ve Mersin Bölgesinden Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesi Musalar Camii Din Görevlisi Harun Gözüakça ise üçüncü oldu.

Din görevlilerini tebrik eden Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları inceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, "Mushafları inceleme ve Kıraat Kurulu tarafından koordine edilen Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde personelimizin yeteneklerini geliştirmeleri ve planlı çalışma alışkanlığı kazanmaları amacıyla; Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmaları tertip edilmektedir." dedi.

Şahin, "Bugün 18. Türkiye Erkek Din Görevlileri Hafızlık Final yarışmasını Sahabe Safvan Bin Muattal hazretlerinin medfun bulunduğu güzide şehrimiz Adıyaman’da yaptık. Yarışmaya 10 bölgeden 10 din görevlisinin katılım sağladı. Birinciliği Üsküdar Aziz Mahmut Hüdayi Camii Din Görevlisi Hasan Baydemir, İkinciliği Çorum Merkez Hıdırlık Kur’an Kursu Öğreticisi Ubeydullah Bozduman ve üçüncülüğü Kahramanmaraş Türkoğlu İlçesi Musalar Camii Din Görevlisi Harun Gözüakça hocalarımız  kazanmıştır ama kazanan aslında tüm yarışmacılarımız olmuştur." ifadelerini kaydetti.

Final yarışmasına TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, vatandaşlar ve din görevlileri katıldı.

Dereceye giren görevlilerin ödülleri, Camiler ve Din Görevlileri Haftası açılış merasiminde protokol huzurunda verilecek.

Kaynak: Diyanet Haber

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.