Elektronik Sigara Sigaranın Zararlarından Korur mu?

Prof. Dr. Özgür Yiğit, elektronik sigaranın kişiyi sigaranın zararlarından kesinlikle kurtarmadığını belirterek, sigaranın zararlarından kurtulmanın yolunun sigarayı tamamen bırakmak olduğunu belirtti.

İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit, elektronik sigaranın kişiyi sigaranın zararlarından kesinlikle kurtarmadığını belirterek, sigaranın zararlarından kurtulmanın yolunun sigarayı tamamen bırakmak olduğunu belirtti.

Elektronik sigarayla sigaranın zararları arasında fark olmadığını anlatan Özgür Yiğit, dünyada yılda 6 milyona yakın ölümün sigaraya bağlı hastalıklardan kaynaklandığına dikkati çekerek, Türkiye'de de 150 bine yakın kişinin sigaraya bağlı hastalıklardan hayatını kaybettiğini vurguladı.

Prof. Dr. Yiğit, sigaranın birçok hastalığa neden olduğunu dile getirerek, kalp hastalıklarından kansere kadar bir vakada sigara kullanımının etken olduğunu bildirdi.

"SİGARA İÇENLERDE KALP YETMEZLİĞİ DAHA FAZLA"

Akciğer, gırtlak kanserlerinin yüzde 90'ından fazlasının ana etkeninin sigara olduğunu vurgulayan Yiğit, şunları kaydetti: "Bunun dışında rahim kanserinden prostat kanserine kadar, yemek borusu kanserinden mide, bağırsak kanserlerine kadar birçok kanserin de önemli etkenleri arasında sigara bulunmakta. Sadece kanser mi yapıyor? Hayır. Kalp hastalığı yapıyor, KOAH'a yol açıyor. İnsanlar belli bir dönem sonra akciğerlerinden dolayı nefes alamaz hale geliyor. Aslında yaşam kalitesini de kötüleştiriyor. Sadece ölümcül hastalıklara yol açmıyor. Birçok kronik hastalığın da kalp yetmezliği gibi ana nedenlerinden biri sigara. Sigara içmeyenlere nazaran içenlerde kalp yetmezliği 20 kat daha fazla görülüyor."

Prof. Dr. Özgür Yiğit, KBB ile ilgili gırtlak kanseri ön planda olmak üzere dudak, dil, ağız içi kanserleri gibi birçok kanserin de ana nedenlerinden birinin sigara olduğunu belirterek, sigara dumanında elliye yakın kimyasal madde barındırdığını söyledi.Gırtlak kanserinin Türkiye'de görülme oranının diğer ülkelere göre fazla olduğunu aktaran Yiğit, bu kanserin ana nedenlerinden birinin de sigara kullanımı olduğunun altını çizdi.

"GEÇ KALMIŞ GIRTLAK KANSERLERİNDE GIRTLAĞI ALMAK DURUMUNDA KALIYORUZ"

Yiğit, gırtlak kanserinin ses kısıklığı ya da ilerlemiş dönemlerde solunum sıkıntısıyla başladığını anlatarak, şöyle devam etti:"Bir kişi sigara içiyor ve ses kısıklığı varsa bunun hiç olmazsa 6 ayda, yılda bir kontrolden geçmesi gerekiyor. Nadir de olsa yutkunma zorluğuyla boğazda ağrı, kulağa vuran ağrıyla da gırtlak kanseri ilk planda kendini belli edebilir. Bir kişide ses kısıklığı olmadan da gırtlakta kanser ortaya çıkabilir. Gırtlak kanseri açısından gırtlağın alınmasına kadar gidecek, solunum yolunu baypas etmemizi gerektirecek ameliyatlara ihtiyaç duyabiliriz. Özellikle geç kalmış gırtlak kanserlerinde gırtlağı tamamen almak durumunda kalıyoruz. Gırtlağı alınan bir kişi normal konuşmasını yapamayacaktır. Bunun da konuşma yöntemleri, tedavileri var. Gırtlağı alınsa bile insanlar konuşabiliyor ama normal insan gibi konuşması ve nefes alması mümkün değil."Yiğit, sigara içenlerin ağız ve burun yolunu baypas edip direkt nefes borusundan delik açılarak nefes almak zorunda kalabileceğini belirterek, "Sadece bununla da kalmaz. Özellikle ileri evrelerde ameliyat olsa bile gırtlak kanseri akciğerlere, beyne yayılabilir. Kişinin hem hayat kalitesi hem de yaşam süresi iyice kısalmış ve bozulmuş olur" diye konuştu.

"ELEKTRONİK SİGARA, SİGARADAN KURTULMANIN YOLU DEĞİL"

Elektronik sigara ile sigara içenlerin aynı etkiye maruz kaldığını vurgulayan Yiğit, "Sonuçta ikisi de sigara. Birisinde sulandırılmış da olsa ikisinde de nikotin, zararlı, kanserojen maddeler var. Dolayısıyla elektronik sigara, sigaradan kurtulmanın bir yolu değildir. Bunu asla kabul etmemek lazım" dedi.

Sigaradan kurtulmanın yolunun sigarayı bırakmak olduğunu belirten Yiğit, " 'Sigarayı bırakmadan elektronik sigarayla bunun zararlarını hafifleteyim, ondan kurtulmuş olayım'... Bunlar kişinin kendisini kandırmasıdır. Elektronik sigara kişiyi sigaranın zararlarından kesinlikle korumaz, kurtarmaz. Sigaranın zararlarından kurtulmanın yolu sigarayı tamamen bırakmaktır. Pasif içici ise de o ortamlardan uzaklaşmasıdır. Sigaradan kurtulmanın yegane yolu budur" ifadelerini kullandı.

Sigarayı bırakmanın zor olmadığını, Sağlık Bakanlığının da sigarayı bıraktırma polikliniklerinin olduğunu anımsatan Yiğit, sigara alışkanlığını engellemenin bırakmaktan daha önemli olduğunu aktardı.Yiğit, nargile içilen yerlerde pasif içiciliğin daha etkin hale geldiğini dile getirerek, sözlerini, "Nargile, sigara dışında da başka problemler oluşturabilir. Nargileyi de tütün ürünlerinden biri olarak sayıp sigaradan farklı düşünmemek lazım. Nargilenin pasif içiciliği de sigara kadar önemli ve zararlı" diye tamamladı.

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.