Duhâ Suresinde Geçen 2 Önemli Uyarı

Duhâ suresinde geçen iki önemli uyarı nedir? Kur'an bizi hangi konularda uyarıyor?

Hazret-i Mevlânâ buyurur:

“Mâdem ki fakr, cömertlik kereminin aynasıdır; haberin olsun ki, aynanın üzerine hohlamak zararlıdır.”

Yâni, fakiri ve garibi red için ağızdan çıkacak her ses ve nefes, onun kalbini incitir. Sanki sathına hohlanmış ayna gibi kalp buğulanır. Parlaklık ve derinliği zâyi olur. Cömertliğin keremini göstermez olur. Amellerimiz, infaklarımız dâimâ gözümüzde devleşir. Bizi oyalar ve aldatır. Bize haz hamallığı yaptırır. Dicle’den ve onun sahibinden habersiz olduğumuz için bir testi su, gözümüzde bir deryâ olur.

Dünyevî isteklerimiz bitmek ve tükenmek bilmez. Sahip olduğumuz her şeyi kendimizin tabiî hakkı zannederiz. Bizden bir fedâkârlık istenince, kendi mülkümüzden isteniyormuş gibi tavrımız değişir. Bunun neticesinde emânetin ve sehâvetin kristal, berrak ve zarif aynası lekelenir.

DUHÂ SURESİNDE GEÇEN 2 ÖNEMLİ UYARI

Hâlbuki Cenâb-ı Hak âyet-i kerîmede:

“Sakın yetime kahretme (ve onu ezme)! Fakiri de reddetme (yâni el açıp istemek mecbûriyetinde kalan yoksulu azarlayıp boş çevirme)!” (ed-Duhâ, 9-10) buyurur.

Mevlânâ -kuddise sirruh- diğer bir beytinde:

“Güzeller, saf ve berrak ayna aradıkları gibi, cömertlik de fakir ve zayıf kimseler ister. Güzellerin yüzü aynada güzel görünür, in’âm ve ihsânın güzelliği de fakir ve gariplerle ortaya çıkar.” buyurur.

Güzeller, güzellik ve endamlarını seyretmek için aynanın esiri olurlar. Hattâ arkası gölgeli camlara bile kendilerini görmek için bakarak geçerler. Mânevî ve aslî güzellik olan cömertlik de, kendisini bîçârelerin ve fakirlerin gönül aynasında seyreder.

Yine Mevlânâ -kuddise sirruh- buyurur:

“Fakirler, merhamet-i ilâhînin, kerem-i Rabbânî’nin aynasıdırlar. Hak ile olanlar ve Hak’ta fânî olanlar, dâimâ cömertlik hâlindedirler.”

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Mesnevî Bahçesinden BİR TESTİ SU, Erkam Yayınları

YETİMLERİ VE KİMSESİZLERİ KORUMAKLA İLGİLİ AYETLER

İNFAK NEDİR?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle