DUA EDERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR?

Duâ büyük bir ibâdet olduğu için duânın âdabı da pek mühimdir. Bu anlamda dua ederken ve öncesinde şu 12 hususa dikkat edilmesi gerekir.

1- Evvelâ dua ederken abdestli bulunmalıyız.

2- Dua, bir namazdan sonra yapılmalı.

3- Kişi duada tevbe ve istiğfarını ve kemâl-i ihlâsını arzeylemeli.

4- Dua ederken kıbleye yönelmeliyiz.

5- Duâdan evvel Allah’a çokça hamd ü sena etmeliyiz.

6- Rasûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hazretleri’ne çokça salât ve selâm getirmeliyiz.

7- Duânın nihayetini âmin ile bitirmeliyiz.

8- Duâda yalnız kendisini düşünmeyip bütün sâlihleri ve bütün mü’minleri duâya katmalı.

9- Kişi bir hâcetini isterken ellerini semâya kaldırıp avuçlarını açarak duâ etmeli.

10- Kıtlık; umumî sıkıntı ve felâketlerin def’i için ise ellerinin dışını semâya çevirerek duâ etmeli ve Allah’a sığınmalı.

11- Celb-i menfaat için yapılan duâların nihâyetinde ellerinin avuçlarını yüzüne mesh eylemeli. Def’-i mazarrat için yapılan duâlarda mesh edilmez.

12- Duânın asıl anahtarı ise helâl lokma yemektir. Buna riayet etmeliyiz.

Kaynak: Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, Erkam Yayınları, İstanbul, 2013

DUÂ EDERKEN ELLERİN ŞEKLİ NASIL OLMALIDIR?

KURÂN-I KERİM’DE GEÇEN DUALAR

kurandagecendualar

PEYGAMBERİMİZİN DUÂLARI

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • Celb-i menfaat ve Def’-i mazarrat bu kelimeleri neden anlaşılır yazmıyorsunuz ?

    • Celb-i menfaat ; yarar sağlayan Def’-i mazarrat ; zararı gideren manasındaır.

Yorum Ekle