Diş Fırçası İle İlgili Bilgiler

Dişlerimizin sağlığı ve bakımı için her gün kullandığımız diş fırçaları ne kadar süre içinde kullanılmalı? Hangi aralıklarla değiştirilmeli? Diş fırçasında nelere dikkat edilmeli? Diş fırçası temizliği nasıl yapılmalı?

Diş temizliğinin en önemli parçası olan diş fırçası dikkatli bir şekilde kullanılmadığı takdirde ne yazık ki sağladığı yarar kadar ağız sağlığına zarar da verebilmektedir. Bu sebeple diş fırçasının temizliğine de özen gösterilmeli ve periyodik olarak değiştirilmelidir. Diş fırçalarımızın temizliği yapılmadan, aylarca kullanılmasına rağmen değiştirmeden, günlük olarak yağ plakaları ve macun artığı kalmayacak şekilde temizliği yapılmadan sakın kullanmayın. İkinci güne sarkıtmayın.

Çünkü aylarca değiştirilmemiş diş fırçasında oluşan aşınmalar diş etlerimize zarar verebilir. Günlük, haftalık ve aylık temizliği yapılmayan fırçalarda oluşan plaklar ve bakteriler diş ve diş etlerimize faydadan çok zarar verebilir.

Dişeti hastalıklarının ve diş çürüğünün ana nedeni olan dental plak, içerisinde bakterilerin bulunduğu bir tabakadır. Karmaşık bir yapısı olan dental plak, diş yüzeyleri üzerinde doğal olarak bulunur. Plağın birikmesi hastalık yapıcı bakterilerin plak bünyesinde artması anlamına gelir. Dental plağın aşırı birikmesinin önüne geçilememesi sonucunda, içerisindeki bakteriler zararlı ürünleri ile ağız sağlığının bozulmasına neden olmaktadır. Araştırmalar plak kontrolünü gerek sağlığın kazanılması gerekse sürdürülmesi için zorunlu kılmıştır.

Mevcut bilimsel verilerin ışığı altında dental plağı uzaklaştırmanın en etkili yolu; diş fırçası, diş ipi, diş arası fırçası gibi yardımcı araçları kullanarak diş üzerindeki plağın uzaklaştırılmasını sağlamaktır.

DİŞ FIRÇASINDA NELERE DİKKAT EDECEĞİZ?

Her gün kullandığımız diş fırçalarının temizliği çok önemlidir.  Diş fırçasında nelere dikkat edeceğiz?

1- Diş fırçalarınızı en geç 3 ayda bir değişirin. Sebebi mi?

Yapılan klinik çalışmalarda görülmüştür ki, plak kotrolü için mekanik temizlik gerekir. Mekanik temizlik için kullandığımız diş fırçalarının kıllarının yıpranmasını etkileyen en önemli faktör, diş fırçasının kullanım süresidir. Ayrıca mikrobiyal kontaminasyonun engellenmesi, fırçalama etkinliğinin azalmaması, diş ve dişeti doku kayıplarının önüne geçilebilmesi için diş fırçaları her 3 ayda bir yenisiyle değiştirilmelidir. Diş fırçalarının 3 ayda bir değiştirme ihtiyacının diğer bir nedeni ise mikrobiyal kontaminasyon dediğimiz fırçanın kullanılmasıyla birlikte fırça üzerinde birçok bakteri, mantar, virus gibi mikroorganizmaların bulunması durumudur. Dolayısıyla fırçanın kullanımı sırasında bu mikroorganizmaların ağıza taşınması söz konusudur.

Diş fırçasının değişmesi gerektiği en kolay nasıl anlaşılır ?

Diş fırçasının kılları dikliğini kaybettiğinde, yanlara doğru açılmalar olduğunda ya da püskül gibi bir görünüm oluştuğunda fırçanın değiştirilmesi gerekir.

2- Diş fırçalandıktan sonra macun artığı, yağ plağı kalmayacak şekilde günlük temizleyin.

Diş fırçanızı kullandıktan sonra bol suyla durulayın. Diş fırçanızı kullandıktan sonra kıllarının arasında diş macunu ve artık kalmayacak şekilde musluk altında yıkayın. Kurulayın. Kurulamadan yerine koymayın.

Fırçalar çok iyi bir şekilde su ile yıkanmalıdır ve durulanmalıdır. Bundan sonra kurumasına önem verilmelidir. Kuru bir fırça her zaman daha hijyenik olacaktır. Bu nedenle; özellikle günde 2 kez diş fırçalayan kişilerin sabah ve akşam farklı fırçalar kullanması iyi olacaktır. Bu şekilde fırçalar tam olarak kuruyacak ve hijyenik olacaktır.

3- Fırçanızı dik konumda ve tek muhafaza edin.

Birden fazla fırçanın bulunduğu yerlere koymayın. Bakteri oluşumu birden çok fırçanın birbirine temas ettiği yerlerde daha fazladır.

4- Haftalık ve aylık temizliğini yapın. Haftalık ve aylık temizliği nasıl olacak?

Haftalık diş fırçası bakımı için:

Haftalık diş fırçası bakımı için ise karbonat kullanmanız yeterlidir. Diş fırçası temizliği karbonat ile kolaylıkla yapılmaktadır. Bunun için haftada bir gün yarım çay bardağı su ve iki çorba kaşığı sirke içerisinde erittiğiniz iki çay kaşığı karbonatlı suyun içerisinde 10 dakika kadar diş fırçanızı bekletmeniz yeterli olacaktır.

Aylık diş fırçası bakımı için:

Aylık diş fırçası bakımı konusunda ise diş fırçasının kaynar su ile yıkanması ya da kaynayan suyun içerisinde 5 dakika kadar bekletmeniz sterilizasyon açısından yeterli olacaktır. Diş fırçaları yeteri kadar bakım görseler dahi en fazla kulanım ömürleri 3 aydır. Bu nedenle 3 ayda bir diş fırçalarının değiştirilmesi önerilmektedir.

5- Diş ve diş eti yapınıza göre fırçalar tercih edin.

Yumuşak, soft, ultra soft, sert gibi fırça çeşitleri bulunmaktadır. Siz diş ve diş eti yapınıza göre doktorunuza danışarak fırçanızı tercih ediniz.

Haber: Mehmet Sait Temel

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.