Çocuklar İçin Ders Çalışma Teknikleri

Çocuğa nasıl ders çalıştırılır? Çocuğuma nasıl ders çalıştırabilirim? Çocukların öğrenme becerilerini geliştirmek ve kitap okumayı, ders çalışmayı keyifli hale getirmek için dikkat edilmesi gerekenler...

Okul hayatında her çocuğun ders çalışma tekniği ve öğrenme becerisi farklıdır. Ders çalışma tekniklerinde yetersiz kalan öğrenciler eksiklerini tamamlayacağı noktayı bilemediği durumlarla karşı karşıya kalabiliyor. Çocuklarda ders çalışma tekniği ve öğrenme becerisini geliştirmek için neler yapılması gerektiğine değinen Rehberlik Danışmanı Özde Gül Şen, bu konuda öğrencilere hayatlarını kolaylaştıracak önemli tavsiyelerde bulundu.

ÇOCUKLARA DERS ÇALIŞMAYI SEVDİRME TEKNİKLERİ

Dijital çağın yaşandığı günümüzde pek çok çocuk kitap okumayı ve ders çalışmayı sıkıcı bir eylem olarak görüyor. Kitap okuyan ve derslerine etkili çalışan çocukların okullarında daha başarılı olduğunu söyleyen Şen, çocuklarda ders çalışma tekniği ve öğrenme becerisini geliştirmek için neler yapılması gerektiğini anlattı. Şen, “Bir öğrencinin öğrenme becerini geliştirmesi için okuduğunu anlama, özetleyerek anlatabilmesi gerekir. Çocuklarda öğrenme becerisini geliştirmek, onların çalışma sırasında kendine özel ders çalışma tekniği oluşturmalarını sağlar” dedi.

Öğrenme becerisini geliştirebilmek için öğrenme stratejisinin, öğrencilerin gereksinimlerini karşılayacak şekilde öncelikli olarak belirlenmesi gerektiğini belirten Şen, bunun okul döneminde bilgilendirme, öğretme, örnek uygulama yapma, değerlendirme ve uygulamaya geçirme olmak üzere beş aşamadan oluştuğu bilgisini verdi. Şen bunun amacının öğrencilerin kendi öğrenmelerini kontrol etmesi ve bilişsel süreçleri doğrultusunda duruma uygun öğrenme stratejisini seçip kullanmalarını sağlamak olarak nitelendirdi.

ÖDEV YAPMAK ÖĞRENMEYİ DESTEKLİYOR

Çocukların evde ödev yapma yöntemini saptamasına ebeveynlerin yardımcı olması gerektiğini vurgulayan Şen: “Çocuklar ilkokul birinci sınıftan itibaren sorumluluklarını öğrenmeye başlarlar. Bu sorumluluklardan biri de ödevleri tam yapmaktır. Ödevlerini yapan çocuk okulda öğrendiklerini pekiştirir ve anlamadığı noktaları saptar. Bu süreci gerçekleştirebilmesi için bir teknik kullanması gerekir. Bu teknik her çocukta farklıdır” şeklinde uyardı.

Çocukların okuyarak, anlatarak, yazarak çalışması gibi çeşitli çalışma tekniklerinin olduğuna değinen Şen, şu açıklamalarda bulundu: “Anlatarak çalışmada, kişi okumayı sessizce yapıp daha sonra özetlemeye çalışıyorsa okuma sırasında dikkatini toplamak için çok fazla uğraşır, çocuğun etkili öğrenmesini sağlar. Yazarak çalışmada ise, anladıklarını ya da önemli gördüğü noktaları defalarca yazarak görsel hafızaya bilgi yollar.”

BİLGİYİ TEKRAR ETMEK ÖNEMLİ

Fotoğrafik hafızaya sahip çocuklarda öğrenme tekniklerinden birinin de tekrardan geçtiğinin altını çizen Şen, “Öğrenci bazen bir sayfaya uzun uzun bakarak fotokopik hafızasını devreye sokar ve bu şekilde o sayfanın fotoğrafını çekerek aklında tutmaya çalışır. Uzun süreli hafızada kalması için bu yöntemin daha sonraki dönemlerde tekrarlanması gerekir. Diğer yöntemler için de tekrar önemlidir. Her bilgi uçup gider. Akılda kalma, uzaması için tekrar etmek şarttır” açıklamasını yaptı.

DERS ÇALIŞMA SÜRESİ HER ÖĞRENCİDE FARKLI

Öğrenmede çekilen problemler ve yanlış metodların, çocuğun dersi diğer arkadaşlarına göre farklı süre aralığı ile algılamasına neden olabileceğini vurgulayan Şen, ders çalışma süresinin her öğrencide farklı olduğu bilgisini aktardı. Şen, şunları konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü: “Dikkatini yoğunlaştırdığı noktalarda zorluk çekmemek için bunu engelleyen faktörleri ortadan kaldırmalıdır. Ne kadar süre ders başında oturacağı öğrenciden öğrenciye değişkenlik gösterebilir. Bazı öğrenciler konu bitimini beklerken bazı öğrenciler süre sınırı koyarak kendilerine ara verebilirler. İki yöntem de çocuğun kendi seçimiyle gerçekleşebilir.”

OKUMA ALIŞKANLIĞI HAYAL GÜCÜNÜ BESLİYOR

Etkin bir öğrenmeyi sağlamak için çocuklarda kitap okuma alışkanlığı kazandırılmasının şart olduğunun altını çizen Şen, ana okuldan itibaren çocukların kitapla buluşturulmasının soyut düşünmeye ve hayal gücüne olumlu katkısı olacağı görüşünü bildirdi.

“Akşamları ailenin çocuk ile birlikte okuma yapması, çocuğu okumaya katılmayı özendirir” diyen Şen, sözlerine şöyle devam etti: “3-4 yaşlarında okutulan kitap çocuk ile yetişkin arasında kurulan iletişimin basamaklarını oluşturur. Okuma sonrası kitap konusu hakkında konuşma çocukları kitap okuma konusunda özendirebilir ve bu durumların hepsi çocuklar okula başlayıp kendi kendine okuyabilme becerisine sahip oldukları zaman aynı kendileri okuyabilirler ve bu onlara zevk verebilir. Okuma alışkanlığı kazandırmak çocuk için bir sonraki adımı kolaylaştırmak demektir.”

 

İslam ve İhsan

ÇOCUK EĞİTİMİNDE EN ETKİLİ DÖNEM

Çocuk Eğitiminde En Etkili Dönem

İSLAM’DA ÇOCUK EĞİTİMİ

İslam’da Çocuk Eğitimi

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • Ders Yapcam

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.