Büyük Bir Saldırı Altındayız Aman Dikkat!

Dünya kurulalı beri iyi ile kötünün, hak ile bâtılın, doğru ile yanlışın insan şahsında müşahhas hâle gelen bir mücadelesi olmuştur. Bu mücadele bir hakikat ise, -ki öyledir- o zaman ne gibi tedbirler almalıyız, kendimizi kötülüklerden nasıl korumalıyız?

Müslüman olarak temel vazifelerimizden biri de güzellikleri çoğaltmak, iyiliklerin daha fazla duyulur hâle gelmesine katkı sağlamaktır. Yaşadığımız zaman, daha fazla sesi çıkanların, sözü çoğaltanların, bir mânâda kamuoyu oluşturanların haklı (!) duruma geçtiği bir zaman… Dolayısıyla mü’min, her yaptığı işi, bir “tebliğ şuuru” ile yapmalı, her ortama güzel söz tohumları atmalı ve fıtratın talep ettiği her bir güzelliği teşvik etmeli, elinden geldiği kadar öncüsü olmalıdır.

Bu satırları kaleme alırken, karamsar bir tablo çizmeyi arzu etmeyiz. Ancak bugün varlık sebebimiz olan bazı konularla ilgili ciddî saldırı altında olduğumuzu ifade etmek mecburiyetindeyiz. Önce tespit yapmak, sonra da dilimiz döndüğü kadar çözüm yollarını ortaya koymak zorundayız.

Şunu biliyoruz ki, dünya kurulalı beri iyi ile kötünün, hak ile bâtılın, doğru ile yanlışın insan şahsında müşahhas hâle gelen bir mücadelesi olmuştur. Bu mücadele bir hakikat ise, -ki öyledir- o zaman ne gibi tedbirler almalıyız, kendimizi kötülüklerden nasıl korumalıyız?

4 BAŞLKTA BÜYÜK BİR SALDIRI ALTINDAYIZ!

Konunun daha anlaşılır olması için şu şekilde bir tasnif yapmak mümkündür:

1- Bedenimiz Saldırı Altında

Genetiği bozulmuş gıdaların her tarafta satıldığı, hattâ doğal ürünlerin neredeyse bulunmadığı veya çok kıymetli hâle geldiği bir zamanda yaşadığımız, bir gerçektir. Pakete girmiş, değerleri ile oynanmış, kimyevî madde muhtevalı gıdalar, sağlığımızı ciddî mânâda tehdit etmektedir. Eski ile kıyaslanamayacak derecede artan hastalıklar, psikolojik rahatsızlıklar ve direnci düşük bedenler; hep yediğimiz gıdaların zaman içinde ortaya çıkan neticeleridir. Bir sarmal hâline gelen dünya gıda sektörü ve ilaç sektörü müsabetleri, âdeta anlaşmış gibi, birbirini besleyen bir durum almıştır. Nesne olarak insan bedenini kullanan bu sektörlerin küresel odakları, bugün insan neslinin geleceğini tehdit eder olmuştur. Belki bu kadar yoğun saldırının altında fert olarak kendimizi çaresiz hissedebiliriz. Ama çaresiz değiliz.

Peki, bedenlerimize karşı yapılan bu saldırıyı nasıl bertaraf edeceğiz?

Elbette ağzımızdan giren her gıdanın helâl olmasına dikkat etmek gibi mühim bir vazifemiz olduğunu unutmayacağız. Akabinde pakete girmiş ürünleri almaktan elimizden geldiğince uzak durmaya çalışacağız. Çeşitli kimyevî ve renklendirici katkı maddeli içecekleri aslâ içmeyeceğiz. En başta tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmeyi, çocuklarımızı da buna alıştırmayı öğreneceğiz. Günlük tükettiğimiz gıdaları, güvenmediğimiz, bilmediğimiz yerlerden kesinlikle almayacağız. Daha çok boya içeren şeker, meyve suyu, kızartılmış ürünler, çikolata gibi gıdalardan uzak duracağız. Sağlığımızın her şeyden ehemmiyetli olduğu şuurunu, hem kendimize hem de neslimize öğreteceğiz.

2- Rûhumuz Saldırı Altında

Her saniye zamanımızı işgal eden sanal bir dünya var. Elimizin altında bulunan telefonlar ve sundukları imkânlar, görünürde işimizi kolaylaştırırken aslında irâdemizi esir eden birer makineye dönüşmüş durumda... İnternet, çağın en önemli buluşu. İletişimin bu kadar kolay hâle gelmesi, elbette hızlı tüketimi de beraberinde getirdi. Bu imkânlar belli bir seviyeden sonra rûhumuzu hâkimiyeti altına almakta ve âdeta beynimizi ve düşünme melekemizi dondurmaktadır. Aklî melekelerimizi, düşünme yeteneğimizi, görüntü olarak dimağımıza giren her kare ile biraz daha zayıflatmaktayız.

Huzurlu, sükûnet içinde olması gereken rûhumuz, çoğu zaman panik içinde, telaşlı, sinirli ve sabırsız hâle gelmektedir. Neden? Son süratle giden bir aracın içindeymişiz gibi, düşünmeye dahî fırsat bırakmayan, baş döndürücü bir hızla akan bu zamanda rûhumuz alması gereken gıdayı alamıyor. Günbegün kuruyor, çoraklaşıyor. Çünkü gözümüzü, gönlümüzü meşgul eden şeyler, rûhumuzun dirilmesine sebep olacak şeyler değil!.

O hâlde ne yapmalı? Rûhumuzu bu saldırılardan nasıl kurtarmalıyız?

Hakikî mânâda doyurmamız gereken rûhumuzu, maddî isteklerimizin gölgesinde bıraktığımız zaman, aslâ tatmin edemeyiz. Rûhun gıdası, maddî imkânlar değil, mânevî fırsatlardır. Ruh, mânâdan ibâret olduğuna göre, madde ile tatmin olamaz. O hâlde ilâhî feyzin indiği meclislere, Allâh’ın isminin zikredildiği mekânlara bedenen girip rûhen doymak gerekir. Rûhumuzu karartan, bize kasvet ve karamsarlık veren insan ve mekânlardan da kesinlikle uzak durmalı, bunu mânevî açıdan bir ölüm-kalım meselesi olarak görmeliyiz. Müslüman kendi rûhî kemâlâtı için seçici olmak zorundadır.

3- Âilemiz Saldırı Altında

Bu konu aslında sadece içinde bulunduğumuz kendi toplumumuz için değil, dünya genelinde büyük bir problem hâlini almıştır. Âile, toplumu ayakta tutan, insanları psikolojik açıdan rehabilite eden en önemli kurumdur. Özellikle İslâm toplumlarının âile yapısına karşı sistematik bir saldırı olduğu gözle görülen bir hakikat... Kendi değer yargılarının iflâs ettiği Batı kültürü, kendine benzemeyen her toplumu asimile etmekte ve insanların zaaflarını istismar ederek dönüştürmektedir.

Bizim gibi mânevî değerleri ön planda olan toplumlar, Batı kültürünün öncelikli hedefi hâline gelmektedirler. Bu bozulmaya içerden de büyük bir katkı sunulunca, “özgürlük”, “insan hakları”, “bireysellik” gibi kavramlar ve bunlara yüklenen yanlış anlayışlar, toplumun âile yapısını ifsat etmektedir. Âilemizi korumak için toplumun bütün dinamiklerini canlı tutmanın yanında bir devlet politikası olarak da âileyi korumayı birinci hedef edinmek gerekmektedir. Âile konusundaki hassasiyeti en üst seviyede tutmalı, âileye karşı yapılan her türlü saldırıyı, bizler de en üst seviyeden ve en caydırıcı şekilde bertaraf etmeliyiz. Zira boş bırakılan meydanı dolduracak birçok bozuk düşünce ve fesat odaklarının bulunduğu da gözden kaçmaması gereken bir gerçektir.

Peki, âile kurumunu korumak için neler yapmak gerekir?

Gelenekle yeni anlayışların ortak noktada buluştuğu, yeni nesillerin anne ve babaları, nine ve dedeleri ile olan münasebetlerini muhabbet zemininde kurduğu bir geniş âile platformu oluşturmamız gerekmektedir. Özellikle annelik vasfının yüceliğini, bir hanım için en büyük pâyenin “anne” olmak olduğunu ısrarla ve her seviyede işlemek gerekmekte.. Her insan için evvela “insan”, sonra da fıtratın gereği olan vazifelerin ehemmiyetinin farkında olarak âile müessesesinin devamı için “baba ve anne olmak” özendirilmeli... Toplum olarak evlilikleri kolaylaştırmalı, maddî zorluklardan dolayı evliliklerin ertelendiği veya ihmal edildiği bir vasattan hızla çıkılmalıdır.

4- Çocuklarımız Saldırı Altında

Üzerinde en fazla tasarrufta bulunulan insan kesimi, maalesef çocuklarımızdır. Anne ve babanın sorumluluğunda olan mâsum dimağlar, çoğu zaman yanlış ortamlarda, âdeta zehirlenerek yarının sakat düşüncelerini taşıyan insanları hâline gelebiliyorlar. Çocuklar, dünyaya geldikleri gibi saf ve temiz, fıtrat üzere bırakılmıyorlar. Toplumun yıllar içinde oluşan kültürü, anne ve babaların çocuklarına yansıyan hırs ve emelleri, çoğu zaman çocuklar adına başlı başına bir dert hâline dönüşebiliyor.

O zaman çocukları nasıl koruyacağız? Hangi istikâmette yetiştireceğiz?

Başta ebeveynlerin şuurlanması, onların belli bazı hassasiyetlere sahip olmaları için gayret göstermek gerekiyor. Geniş âile anlayışından çekirdek âile anlayışına geçildikten sonra çocuklar için model olan dede-nine örneği ortadan kalkmış oldu. Çalışan anne-baba modellerinin de yeteri kadar çocukları ile meşgul olamadıkları bir gerçektir. Çocuklar anaokullarının, kreşlerin insafına bırakıldı ve buralarda daha çok akademik açıdan eğitim alan çocukların en büyük eksikliği, anne şefkati oldu. Bu boşluğu yaşayan çocukların ruh hâlleri, karakterleri; aslâ anne şefkati ile beslenen bir çocuğunki gibi olamazdı. Dolayısıyla bazı işlere girişirken, neyi ihmal ettiğimizi ve o ihmal ettiğimiz sahaların nasıl neticeleri olabileceğini de tahmin etmek gerekiyor. Bir toplumda çok fazla anaokulunun olması, kreşlerin açılması; aslında iyi gitmeyen bir şeylerin olduğuna işarettir. Bu dengeyi gözetmek gerekiyor.

Çocuklarımızı zamanın musibeti sayılabilecek alışkanlıklardan, kötü çevrelerden ve moda olarak sunulan her türlü ifsad edici anlayıştan uzak tutmak da yine anne ve babaların en mühim vazifelerinin başında gelmektedir.

Kısacası, zor bir zamanda ve hassas bir dönemde yaşıyoruz. Îmânın elde kor ateş tutmak gibi olduğu, dînî duyguların zayıfladığı ve gelişen birçok hâdisenin dînî hayatın ve onu yaşamak isteyenlerin aleyhine cereyan ettiği imtihanlarla dolu bir zamandayız. Her birimiz, bir yangından, bir felaketten kaçarcasına kendimizi ve neslimizi koruma zamanı içinde olduğumuzu fark etmek mecburiyetindeyiz.

Önümüzdeki yazımızda, konunun devamı olarak; “mukaddes değerlerimiz, geleceğimiz ve millî duygularımız saldırı altında” başlıklarını işleyeceğiz inşâallah.

Kaynak: Şefika MERİÇ, Şebnem Dergisi, Aralık 2021, Sayı: 202

İslam ve İhsan

İSLAMDA AİLENİN ÖNEMİ KISACA

İslamda Ailenin Önemi Kısaca

İSLAM’DA AİLE HAYATI

İslam’da Aile Hayatı

AİLE BİR OKULDUR

Aile Bir Okuldur

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.