Batıda 'filistin Devleti'nin Ayak Sesleri Duyuluyor

Ortadoğu gündemindeki önemli konulardan biri de Filistin Devleti meselesi. Son dönemde Avrupa’dan Filistin’e yönelik olumlu sinyaller gelmesi dikkat çekmeye devam ediyor. Bu noktada geçen ay Avrupa’dan gelen önemli adımlardan bir tanesi Avrupa’nın en büyük ikinci mahkemesi olan Lüksemburg merkezli Avrupa Adalet Divanı’nın Hamas’ı terör örgütü listesinden çıkarma kararı alması oldu.  Mahkeme kararının gerekçesi olarak, Hamas’ı terör örgütü olarak suçlayacak yeterli delilin bulunmaması gösterildi.

2006 yılında Hamas lideri Halid Meşal’i ağırladığı için Türkiye’yi ağır bir biçimde eleştiren Avrupa’dan böyle bir kararın çıkmış olması oldukça önemli.  Karar, İsrail ve ABD Kongresi ve Ortadoğu’daki kimi rejimler de şok etkisi yaptı demek yanlış olmaz.

11 Eylül saldırılarının ardından dünya genelinde başlayan İslam karşıtı dalga sırasında Hamas’ı terör örgütü listesine alan AB kararı, 13 yıl sonra Avrupa Adalet Divanı tarafından iptal edilmiş oldu.

Avrupa Adalet Divanı’nın bu kararının yanı sıra geçen ay Avrupa Parlamentosu’nun da Filistin’in devlet olarak prensipte tanınması yönündeki karar tasarısını kabul etmesini yine oldukça önemli bir gelişme olarak not etmek gerekir…

Filistin gündemine ilişkin çok daha önemli gelişme ise hiç kuşkusuz Ürdün koordinasyonunda hazırlanan ve 2017 sonuna kadar Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin sonlanmasını isteyen Filistin karar tasarısının BM Güvenlik Konseyi’ne resmen sunulması oldu.

FİLİSTİN'İN AVRUPA'DA TANINMASI

Tasarıda, İsrail’den 2017 sonuna kadar, işgal ettiği Filistin topraklarından çıkarak 1967 öncesi sınırlara çekilmesi, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması ve İsrail ile barış içinde birlikte yaşaması isteniyor.

Ürdün tarafından daha önce Konsey üyelerine dağıtılan tasarıda, çekilme için son tarih olarak Kasım 2016 yer alıyordu. Müzakereler sonucu bu tarih 2017 sonuna alındı.

Tasarıda, iki taraf arasında barışın sağlanabilmesi için uluslararası bir konferans düzenlenmesi fikrine de olumlu bakıldığı vurgulanıyor.

BMGK’da oylamaya sunulmasının zaman alabileceği düşünülen tasarı üzerinde müzakerelerin sürebileceği kaydediliyor. Ancak ABD’nin tasarıyı desteklemeyeceği biliniyor…

Peki, İsrail yönetimini bir hayli rahatsız eden Filistin lehine gelişen bu süreci, Filistin devletinin tanınması yolunda kimi Avrupa devletlerinin sembolik de olsa bir takım adımlar atmasını nasıl okumak gerekiyor?  Bütün hukuksuzlarına rağmen her ne pahasına olursa olsun İsrail’in yanında duran Batı dünyası bu pozisyonundan geri adım mı atıyor? Devran dönüyor mu yoksa? Batı Yahudi lobisi fobisini yeniyor mu? Sorularını akıllara getiriyor tabi ki.

Bunu söylemek için çok erken. Ancak bölgede iki devletli çözüm fikrinin Batı’da çok daha geniş bir taban bulmaya başladığı yadsınamaz bir gerçek…

Kaynak: Beytullah Demircioğlu, Altınoluk Dergisi, Ocak 2015

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.