Amerikan Askeri Timothy, Tokyo Camii'nde Müslüman Oldu

Japonya’daki Amerikan üssünde görevli asker Jones Timothy, Tokyo Camii'nde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Müslüman olmak istediğini belirterek Tokyo Camii'ne başvuran Amerikan üssünde görevli asker Jones Timothy, için "İhtida Töreni" düzenlendi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende Tokyo Camii İmam Hatibi Muhammet Rıfat Çınar, Jones’a İslam dininin iman ve ibadet esaslarını anlatarak, İslamiyet’le ilgili bilgiler verdi.

Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Jones’a İhtida Belgesi takdim edilerek Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından İngilizce Kur’an-ı Kerim ve İslamiyet’le ilgili kitaplar hediye edildi.

tokyo-camii'nde-ihtida-11

Tören sonrası Diyanet Habere İslam dini ile nasıl buluştuğunu anlatan Jones, "küçüklüğünden itibaren Hristiyan inancı ile yetiştiğini, Hz. İsa’nın kendisine dini tamamlayıcı İlah olarak öğretildiğini, ancak bu öğretiyi küçüklüğünden beri kafasında kabullenemediğini" ifade etti.

Sonrasında inançsız olarak hayatını sürdürdüğünü belirten Jones, "Amerikan Ordusuna asker olarak girdiğini, telefon dahi kullanmanın yasak olduğu sıkı bir eğitim programına alındıklarını, hiçbir sosyal faaliyetin olmadığı bu eğitimde sadece kişilerin ibadetlerini yapabilmeleri için Kiliseye ve Camiye gitmelerine izin verildiğini, kendisinin de bu süreçte aslında eğitimden uzaklaşmak için Camiye gittiğini ve burada vakit geçirirken İslam dinini araştırıp cami imamıyla İslam dini üzerine sohbetler ettiğini söyledi.

İslam dinini öğrendikçe öğrenme isteğinin daha da arttığını, kafasındaki sorulara tatmin edici cevapları İslam dininde bulduğunu belirten Jones, sonrasında Japonya’daki Amerikan üssüne görevlendirildiğini söyledi.

Araştırmalarına burada da devam ettiğini ifade eden Jones, "Ne zaman öleceğimi bilemediğim için bir an önce Müslüman olmak istedim ve Tokyo Camii'ne geldim. Burada Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldum." dedi.

tokyo-camii'nde-ihtida-33

- "Dünya'da İslam dinine ilgi günden güne artıyor"

Tokyo Camii İmam Hatibi Muhammet Rıfat Çınar ise 2022 yılı içerisinde bugün Müslüman olan Jones’la birlikte Tokyo Camiinde 141 kişinin Müslüman olduğunu, bu kişilerin yüzde doksanını Japon vatandaşların oluşturduğunu, geri kalan yüzde onluk kısımda ise Amerika’dan İngiltere’ye, Filipin’den Vietnam’a kadar her milletten insan olduğunu ifade etti.

Japonya’daki diğer ülkelerin Mecitlerinden de ihtida haberleri aldıklarını belirten Çınar dünyanın her yerinde olduğu gibi Uzakdoğu’da da insanların İslam dinine olan ilgilerinin günden güne arttığını söyledi.

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.