Altınoluk Dergisinin Mart 2023 Sayısı Çıktı

Altınoluk dergisinin 445. sayısı çıktı. Altınoluk dergisinin Mart 2023 sayısı “Şimdi Kardeşlik ve Tefekkür Zamanı” kapağıyla yayınlandı.

“Şimdi Kardeşlik ve Tefekkür Zamanı” başlığıyla çıkan Altınoluk dergisinin 445. sayısının sunuş yazısı şöyle...

MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

6 Şubat 2023 günü 11 ilimiz küçük bir kıyamet yaşadı. Ateş düştüğü yeri yakar derler; bu ateş yüreğimize düştü, hepimizi yaktı. Art arda iki deprem ve artçılar sonucu on binlerce insanımız vefat etti, yüzbinlerce insanımız yaralandı, milyonlarca insanımız evsiz kaldı. Depremde ahirete irtihal edenlere Rabbimizden rahmet, yaralılarımıza şifa, geride kalanlara güzel sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbimiz böyle bir musibeti bir daha yaşatmasın; vatanımıza ve bütün İslam âlemine huzur ve âfiyet ihsân eylesin.

Depremleri izleyen saatler ve günler tam bir mahşer yaşandı. Millet ve devlet el birliği ile felaketin yaralarını sarmak üzere yardıma koştu. Acı ve ıstırap görüntüleri merhamet ve fedakârlık sahneleri ile karıştı. Yıkımın acısına, yıkıntı altından sağ çıkarılan canlar bir nebze teselli oldu. Aynî ve nakdî yardımlar sanki yağmur oldu, aktı. Yine dünyanın dört bir yanından gönüllüler yardıma koştular. Yaşanan felaketin büyüklüğüne kimse kayıtsız kalamadı. Başta İslam ülkeleri olmak üzere birçok ülke yardım gönderdi.

Şimdi zaman kardeşlerimizle bir ve beraber olma zamanıdır. Bu acı kolay bitmeyecek. İnfak ve merhamet mevsimi Ramazan geliyor. Kardeşliğimizi, yüreğimizi ve vaktimizi paylaşmalıyız. Aynî ve nakdî yardımın yanında ihmal edilmemesi gereken esas yardım gönül infakıdır. Depremzede kardeşlerimizin dertlerine derman olmak, gönüllerine şifa vermek için harekete geçmeliyiz. Bölgeye sırf bu niyetle ziyaretler yapmalı, onlarla kaliteli vakitler geçirmeli, kardeşlerimizin acısına kardeş olmalıyız.

Bir ilahi ikaz var. Kim buna, nasıl sebep oldu, bunu tayin kimsenin haddi değildir. Neticede işin dönüp dolaşıp geleceği nokta Rabbimizi razı ve hoşnut etme çabamıza hız vermek gerektiğidir. O’nun rızası takvadadır. Takva ihsan kıvamındaki kulluktur. Biz O'nu göremesek de O bizi görüyor. Yaptığımız işte görüyor, attığımız temelde görüyor, kullandığımız malzemede görüyor, verdiğimiz ruhsatta görüyor, aldığımızda, sattığımızda, yaptığımızda, eylediğimiz her işte O bizi görüyor.

Herkesin bu felaketten çıkartacağı bir ders var. Ders çıkartamayanları, tezvirat ve felaketi istismar ile acılara acı katanları önemsemiyoruz. Bunlar gönüllerindeki yıkımın farkında olmayan bahtsızlardır. Onların içindeki fay kırıklarına Rabbimizden başka şifa verecek yoktur. Kardeşlerimizle acılarını paylaşmak üzere yapacağımız faaliyetler birlikteliğimizi, beraberliğimizi ve en önemlisi insanlık ve Müslümanlık kıvamımızı kuvvetlendirecektir.

ALTINOLUK olarak bu ay bastığımız dergilerin bir kısmını gönderemiyoruz. Elimizde kalan deprem bölgesi dergilerinin bize ne büyük bir acı verdiğini ifade etmemiz zor. En kısa zamanda gönül dostlarımızın yeni adreslerini tespit edip tekrar buluşmaya gayret edeceğiz. Nice abonemiz, gönül dostumuz aramızdan ayrıldı. Bunların arasında başından bu yana dergimizin fahri temsilcisi olmuş Kırıkhanlı Mahmud Durusoy ağabeyimiz ve tam on yedi canını kaybetmiş Durusoy ailesi var. Depremde vefat eden herkesle beraber onlara da Rabbimizden rahmet diliyor, dünyada aynı muhabbet kaynağında buluştuğumuz dostlarımızla esas dünyada tekrar buluşabilmeyi niyaz ediyoruz. Berat Kandilinizi ve Ramazan ayınızı tebrik ederiz. Bir sonraki sayımızda görüşmek ümidiyle Allah’a emanet olunuz.

Dergiye ulaşmak için tıklayınız...

İslam ve İhsan

KARDEŞLİK İLE İLGİLİ 40 HADİS

Kardeşlik ile İlgili 40 Hadis

TEFEKKÜR NASIL YAPILIR?

Tefekkür Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.