ZEKÂTA TÂBİ MALLAR NELERDİR?

0

Zekât konusundaki fıkhî tartışmalar, zekâtın vücûb ve sıhhat şartları konusundan ziyade hangi malların ne ölçüde zekâta tâbi olacağı konusunda yoğunlaşır. Bunun belki de en başta gelen sebebi, mal ve zenginlik kavramlarının, ekonomik değer taşıyan malların dönemden döneme, toplumdan topluma değişmekte oluşudur.

Kur’ân-ı Kerîm’de insanların önem ve ekonomik değer atfettikleri bazı mallar değişik vesilelerle zikredilse bile hangi mallardan ne ölçüde zekât alınacağına ilişkin bir sayım ve açıklama yer almaz.

Hz. Peygamber’in ve sahâbenin uygulamasında bazı malların zekâta tâbi tutulduğu ve bunlar için belli bir alt sınır ve zekât oranı belirlendiği, bazı malların da zekâta tâbi tutulmadığı bilinmektedir. İleri dönemde oluşan fıkıh doktrini de bu bilgiler etrafında oluşmuştur. Ancak Hz. Peygamber ve sahâbe döneminin uygulamalarında hareket noktasının, o dönem İslâm toplumunun mal ve ekonomik değer ölçüleri olduğu da göz ardı edilmemelidir. Böyle olunca bu bilgi ve ölçülerin, mal ve ekonomik değer kavramının eski dönemlere göre bir hayli değiştiği günümüz toplumlarına güncelleştirilerek getirilmesi, zekâtın mâna ve gayesine daha uygun bir yaklaşım olacaktır.

TİCARET MALLARININ ZEKÂTI NASIL HESAPLANIR?

DENİZ ÜRÜNLERİNİN ZEKÂTI NASIL HESAPLANIR?

TOPRAK ÜRÜNLERİNİN ZEKATI NASIL HESAPLANIR?

BALIN ZEKÂTI NASIL HESAPLANIR?

ALTIN VE GÜMÜŞÜN ZEKÂTI NASIL HESAPLANIR?

RİKÂZ NEDİR?

MADENLERİN ZEKÂTI NASIL HESAPLANIR?

BİNA VE GAYRİMENKULLERİN ZEKÂTI NASIL HESAPLANIR?

HAYVANLARIN ZEKÂTI NASIL HESAPLANIR?

Kaynak: İslam İlmihali 1, TDV Yayınları

Paylaş.

Yorumlar