Tezkiretü’l-evliyâ

TEFEKKÜR
0

Kulluk edebi; hatâ ve kusurları nefsinden, bütün muvaffakıyetleri ise Allah’tan bilmeyi gerektirir. Ebû’l-Hasan Harakānî Hazretleri…