tevazu sahibi olmak

HAYATIMIZ
0

Bir mü’min, mânen kemâle erebilmek için evvelâ tevâzû sahibi olmalıdır. Zira kendini mükemmel kabul edenler,…

İHSAN
0

O kadar mütevâzi olun ki, kimse kimseye böbürlenmesin; kimse kimseye zulmetmesin. Cenâb-ı Hak buyuruyor: “(Yine)…