SEVENLERİN VEFASI NASIL OLMALI?

0

Osman Nuri Topbaş Hocaefendi, sevenleri arasında “Sâhibü’l-Vefâ” olarak tanınan muhterem pederi Musa Efendi’den vefa örnekleri veriyor.

MUSA TOPBAŞ EFENDİ’DEN MÜTHİŞ VEFA ÖRNEĞİ

Pederimiz ve üstâdımız Mûsâ Efendi (k.s.) sevenleri arasında “Sâhibü’l-Vefâ” olarak mâruf olmuştu. Mûsâ Efendi Hazretleri’nin sayısız vefâ duygularından birkaçını şu şekilde nakledebiliriz:

O, cemiyette vefâsızca yalnızlığa terk edilmiş ve ıztıraplarıyla başbaşa bırakılmış garip ve yaşlı kimseler karşısında fevkalâde duygulanırdı:

“Bizim, bu garipleri aslında evimizde barındırmamız îcâb eder. Lâkin buna muktedir değiliz. O hâlde, bir huzur yurdu inşâ etmeliyiz.” diyerek birkaç yakınıyla beraber bu güzel düşünceyi hayâta geçirmişlerdi. Zaman zaman da garipleri ziyâret edip onların ihtiyaçlarıyla yakından alâkadar olurlardı.

Onun gönlü, bahçedeki kedilerin karakterlerine kadar uzanır, onları sıfatlarıyla isimlendirerek yavrularına olan sadâkat ve merhametlerine göre her birine ayrı ayrı muâmele ederlerdi. Şahsen benim daha kundak yaşımdayken hizmetimi gören bir hemşireyi, elli beş sene sonra bile aratarak buldurmuş ve ona izzet ve ikramlarda bulunmuştur.

BAYRAM GÜNLERİNDE İLK ZİYARET

Hele onun, üstâdı Sâmi Efendi Hazretleri’ne olan vefâsı, dillere destandı. Bayram günlerinde ilk ziyâret ettiği yer, Sâmi Efendi’nin eviydi. Yine ilk kurbanları onun için keserdi. Bilhassa onun muazzez rûhuna hatimler okunmasına vesîle olur ve her yıl sevenleri tarafından üstâdı için tilâvet edilen on binlerce hatm-i şerîf, vefâkâr gönlünü ziyâdesiyle memnûn ederdi.

MUSA EFENDİ’NİN VEFASI

Hâsılı o, bütün bir ömrünü kaplayan güzel davranışlarıyla bizlere, “sevenlerin vefâsının ne olması ve nasıl olması gerektiği” husûsunda, Ebûbekir (r.a.) misâli bir aşk ve muhabbet muallimliği yaptı.

Cenâb-ı Hak, onların bu güzel hâllerini cümlemize ihsân eylesin!

Allâh’ım! Gönüllerimize vefâ ehlinin güzel hâllerini ihsân ederek bizleri sâlihler zümresine dâhil eyle! Amellerimize sadâkat ve samîmiyet lutfedip cümlemizi Naîm cennetlerinin vârisleri kıl! Neslimizden ve zürriyetimizden müttakîlere sertâc olacak göz nûru ve gönül sürûru evlâtlar ihsân eyle! Cümlemizi Sana, Rasûl’üne, ana-babaya, akrabâya, bütün ehl-i îmâna, vatana ve millete ve diğer emânetlere karşı vefâkâr eyle! Bizleri iki cihanda da rızâ-yı şerîfin iklîminde yaşat! Âmîn!

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Faziletler Medeniyeti 1, Erkam Yayınları

MUSA TOPBAŞ (K.S.) KİMDİR?

MUSA TOPBAŞ (K.S.) KİMDİR?

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
BEYTÜL MAL NEDİR?

Beytü'l mal: İslâm hukûkunda mâliye hazînesi anlamına gelir. BETÜL MAL KELİMESİNE ÖRNEK Abdullâh bin Revâha -radıyallâhu anh-, Mûte harbinde bu...

Kapat