SA‘YİN SÜNNETLERİ

0

Sa‘yin sünnetleri nelerdir? İşte cevabı…

Sa‘yin dokuz sünneti vardır.

1- Tavaf bitince, tavaf namazı kılmak dışında ara vermeden sa‘ye başlamak.

2- Sa‘y yapmaya gitmeden önce Hacerülesved’i istilâm etmek.

3- Hadesten tahâret, yani sa‘yi abdestli olarak yapmak. Tavaflarını te- miz olarak yaptıktan sonra âdet görmeye başlayan kadınların sa‘y yapma- ları kerâhetsiz olarak câizdir.

4- Necâsetten tahâret. Bedende, ihramda ve elbisede namaza engel pislik bulunmamak.

5- Her þavt baþýnda, Safâ ve Merve’de yükseðe çýkýp, Kâbe’ye yönelerek tekbir ve tehlil ile el açıp dua etmek.

6- Şavtları peş peşe -ara vermeden- yapmak.

7- Erkekler yeşil ışıklı sütunlar arasında “hervele” yapmak ve diğer kı- sımlarda ise normal yürüm Hervele, kısa adımlarla koşarak canlı ve çalımlı yürümektir. Kadınlar hervele yapmazlar.

8- Sa‘y esnasında tekbir, tehlîl, zikir ve dua ile meşgul olmak.

9- Niyet etme Hanefîler’in de içinde olduğu fakihlerin çoğunluğuna gö- re sa‘yde niyet sünnet, Hanbelîler’e göre ise şarttır.

Kaynak: İslam İlmihali 1, TDV Yayınları

SA’Y NEDİR?

Paylaş.

Yorumlar