RAMAZAN AYINDA NELER YAPABİLİRSİNİZ?

0

Ramazan ayında neler yapabilirsiniz? İşte Ramazan’da yapabileceğiniz ibadetler…

Ramazan ayında yapılacak ameller…

1- İbadetlerimizde titiz olmalıyız: “Ve Sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine ibâdet et!” (el-Hicr, 99) düsturunca;

– Oruç ibadetine titizlikle devam etmeye,

– Nâfile namaz, duâ ve zikirlere her zamankinden daha fazla ağırlık vermeye,

– Daima abdestli bulunmaya; oruçlunun susmasının tesbih, duâsının makbul, amellerinin de çok sevap olduğu prensibine dikkat etmeye,

– Bilhassa Ramazan ayındaki teheccüd namazlarında dâim olmaya; Ramazan’a has teravih namazlarını aksatmamaya ihtimam göstermeliyiz.

Çünkü Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

“Secde etmek kadar kulu Allâh’a yaklaştıran başka bir duruş yoktur.” buyurmaktadır. (Müslim, Salat, 215)

2- Ramazan başlamadan önce kendimize bir program yapmalı, Ramazan ayı için net hedefler koymalı ve tamamlamak için özel gayret göstermeliyiz. Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

“Yapılan işler niyetlere göre değerlendirilir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır.” buyurmaktadır. (Buhârî, Îman, 41; Müslim, İmâre, 155)

Tamamlanması gereken Kur’ân-ı Kerîm hatimleri, tefsir, hadis ve kitap okumaları, âyet, hadis ve duâ ezberleri, iftar ettirme programları, ziyaretler gibi…

3- Gün içerisinde zamanımızı alan, boş ve faydasız işleri terk etmeliyiz. Meselâ, iletişim teknolojileri ile birlikteliğimizi asgarîye çekerek akıllı telefonları, sosyal medyayı bir müddet susturmalı; televizyonları tamamen kapatamasak da ona ayırdığımız zamanları asgarîye indirmeye îtina göstermeliyiz.

4- Uykuyu azaltmalı, beyni ve bedeni gereksiz yere meşgul eden işlerden bir ay izne ayrılmalıyız ki ibadetlere daha dinç olabilelim.

5- İftar vakitlerini, mutfak ve alışveriş koşturmalarıyla; son günleri, temizlik ve bayram hazırlıklarıyla doldurmamaya dikkat etmeliyiz. Unutmamalıyız ki, Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

“Her oruçlunun iftar vaktinde makbul bir duâsı vardır.” buyurmaktadır. (Müslim, Tevbe, 27)

6- Ramazan öncesinde iyi bir muhâsebe yapıp istiğfara ısrarla devam etmeli; arkadaş, dost ve akrabalarımızla helâlleşmeli, küçük veya büyük bütün günahlarımızı affettirmeye, silip temizlemeye azmetmeliyiz. Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in:

“Hangi durumda olursan ol, Allâh’ı zikretmek ve tesbih etmekle dilini yaş tut.” (Ahmed bin Hanbel, Müsned, IV, 188) emrini uygulamaya riâyet etmeliyiz.

7- Âileye, çocuklara ve çevreye daha yumuşak ve şefkatle davranmalı; onlara sevap kazanmak ümidiyle iyi muâmelede ve ikramda bulunmaya devam etmeliyiz. Okuduklarımızı yumuşak ve sevecen şekilde anlatmaya, onlar vesîlesiyle cenneti kazanmaya çalışmalıyız.

Ramazan’ı öyle büyük coşku, sevinç ve mutlulukla yaşamalıyız ki; Kutlu Misafir’in rahmetini, bereketini, af ve mağfiretini bütün varlıklara cömertçe hissettirebilelim.

Orucunuz makbul, Ramazan’ınız mübârek olsun.

Kaynak: Seher Küçük, Şebnem Dergisi, Sayı: 136

ORUÇ NEDİR? ORUCUN FAYDALARI NELERDİR?

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
RAMAZAN’DA PEYGAMBERİMİZ’İN KUR’AN TEFEKKÜRÜ

Peygamber Efendimiz, bilhassa Ramazan ayında Kur’ân-ı Kerîm’e daha fazla ehemmiyet verirdi. Dostu Cebrâil -aleyhisselâm- ile bu ayda her gece Kur’ân-ı...

Kapat