İSLAM’A GÖRE TİCARETTE KAR ORANI NEDİR?

0

İslam’a göre ticarette kar oranı nedir? Müslüman bir tüccar malını istediği fiyata satabilir mi? İslam’da ticaret ahlakı…

İslam dini, alım satım akitlerinde kesin bir kâr haddi koymamış, bunu piyasa şartlarına bırakmıştır. Konuyla ilgili olarak Allah Resûlü (s.a.s.), fiyatlar artmaya başladığında kendisinden bu duruma müdahale etmesi istendiğinde şöyle buyurmuştur:

“Şüphe yok ki, fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah’tır. Ben sizden herhangi birinin malına ve canına yapmış olduğum bir haksızlık sebebiyle o kimsenin hakkını benden ister olduğu halde, Rabbime kavuşmak istemem.” (Ebû Dâvud, İcâre, 15; Tirmizî, Bûyû’ 73)

Ayrıca Hz. Peygamberin (s.a.s.), kendisine kurbanlık bir koyun satın alması için para verdiği Hakîm b. Hizâm’ın bir dinara satın aldığı koyunu iki dinara satıp, sonra bir dinara bir koyun satın almasını (diğer bir rivayette bir dinara satın aldığı iki koyundan birisini bir dinara satmasını) kınamamış, üstelik ona hayır duada bulunmuştur (Ebû Dâvûd, Büyû’, 28; Tirmizî, Büyû’, 34).

Fakihler de bundan hareketle kâr haddinin eşyadan eşyaya fark edebileceğini, bu sebeple de kesin bir takdir yapılamayacağını söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâi’, V, 129). Bununla birlikte piyasada suistimaller olduğu, karaborsacıların devreye girerek halkı mağdur ettikleri, özellikle halkın zaruri ihtiyaçları sayılabilecek mallarda aşırı fiyat artışları yaşandığı durumlarda, kamu otoritesinin fiyatlara müdahale etme (narh koyma) yetkisi vardır (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 226). Aşırı fiyatın tespitinde ise bilirkişilerin günün piyasa şartları içerisindeki belirlemeleri esas alınır.

Kaynak: Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı (Diyanet Fetva Kurulu)

KÂR ORANI İLE İLGİLİ AYET VEYA HADİS VAR MIDIR?

ALIŞVERİŞTE BİR MALI ON KATINA SATMAK CAİZ MİDİR?

İSLAM’DA BİR MALIN GENEL KÂR ORANI NEDİR?

TÜCCAR BİR MALI DİLEDİĞİ FİYATA SATABİLİR Mİ?

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
TEBÜK SEFERİ İÇİN İNFAK SEFERBERLİĞİ

Yazın sıcağında Bizans’a karşı yapılan Tebük seferi sırasında sahabenin gösterdiği müthiş infak örneği… Sefere çıkılacağı zaman Allâh Resûlü ordunun ihtiyaçları...

Kapat