HZ. ALİ’NİN (R.A.) KABE HUTBESİ

0

Hz. Ali’nin (r.a.) putlardan temizlenen Kabe’yi müşriklerden de temizleyen hutbesi…

Allâh Resûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Kâbe adabıyla ilgili âyet-i kerîmeleri îlân etmesi için Hazret-i Ali’yi -radıyallâhu anh- Hazret-i Ebûbekir’in -radıyallâhu anh- arkasından Mekke’ye gönderdi.

KABE HUTBESİ

Hazret-i Ali -radıyallâhu anh-, bayramın birinci günü Akabe Cemresi yanında ayağa kalkarak, Allâh Resûlü’nün -sallâllâhu aleyhi ve sellem- kendisine verdiği bu vazîfeyi, bir hutbe îrâd ederek yerine getirdi. Tevbe Sûresi’nden belli miktarda âyetler okuduktan sonra, Resûlullâh’ın -sallâllâhu aleyhi ve sellem- hulâsa ettiği şu dört maddeyi bütün herkese du­yurdu:

1- (Herkes bilsin ki), cennete ancak mü’minler girebilecektir.
2- Kâbe, hiçbir zaman çıplak olarak tavâf edilmeyecek, (müşriklerin bu şekilde ihdâs ettikleri bid’atlerine son verilecektir.)
3- Bu yıldan sonra hiçbir müşrik Beytullâh’a yaklaşmayacaktır.
4- Yalnız Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ile muâhede yapmış olup buna sâdık kalan müşrikler hakkında, belirlenen müddet bitene kadar antlaşma maddeleri geçerli kalacaktır.

Bu yıldan sonra, artık hiçbir müşrik hacca gelmemiş ve Kâbe, çıplak olarak tavâf edilmemiştir. Bu yıldan sonra şirkin, kendilerini düşürdüğü bedbahtlığın farkına varan son müş­rikler de nihâyet îmânı tercîh etmişlerdir.

Bu yıldan sonra, Kâbe-i Muazzama, putlardan temizlendiği gibi müşriklerden de temizlenmiş olarak Allâh Resûlü’nün -sallâllâhu aleyhi ve sellem- yapacağı büyük hac için hazır hâle gelmiştir.[1]

[1] İbn-i Hişâm, IV, 201; Tirmizî, Hac, 44/871; Vâkıdî, III, 1077.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Hz. Muhammed Mustafa 2, Erkam Yayınları

İSLAM TARİHİNDE İLK CUMA NAMAZI VE İLK HUTBE

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
EN BÜYÜK ŞEREF

Hudeybiye Biati ne zaman ve nasıl olmuştur? Hudeybiye’den Mekke’ye, müşriklerle anlaşma yapmak için gönderilen Hz. Osman’ın (r.a.) geri dönüşü gecikince,...

Kapat