HAZRET-İ YAHYA (A.S.) KİMDİR?

0

Yahyâ -aleyhisselâm- kimdir? Peygamber Efendimizin de bahsettiği ve Kur’an’da geçen Hazreti Yahyâ nasıl bir gençlik dönemi yaşadı? Karakter olarak nasıl bir şahsiyete sahipti?

Yahyâ -aleyhisselâm- ile Hazret-i Meryem, teyze çocukları­dır. Yahyâ -aleyhisselâm- çocukluğundan itibâren ibadetle yetişmiş bir mü’mindir. Kendisine rüşd (ol­gunluk) çağında peygamberlik verilmiştir. Yahyâ -aleyhisselâm- son derece iffetli bir hayat yaşamış, zâlim bir hükümdârın iffetsizliğine karşı çıktığı için şehâdet şerbetini içmiştir.

HAZRET-İ YAHYA’NIN (A.S.) ÖZELLİKLERİ

Cenâb-ı Hak O’nun mûcizevî doğumunu, yaşı hayli ilerlemiş olan babasına müjdelerken, sâlih bir gençte bulunması gereken şu güzel vasıflara dikkat çekmiştir:

‒Kendinden önceki peygamberleri tasdik etmesi,

‒Efendi,

‒İffetli ve

‒Sâlih olması. (Bkz. Âl-i İmrân, 39)

Allah Teâlâ, Hazret-i Yahyâ’ya -aleyhisselâm- rüşd çağında iken, indirdiği kitâba sıkıca sarılmasını emretti:

“«–Ey Yahyâ! Kitâb’a bütün gücünle sarıl!» (de­dik) ve henüz çocuk iken O’na (ilim ve) hikmet verdik!” (Meryem, 12)

Gençliğini Cenâb-ı Hakk’ın rızâsı istikâmetinde geçiren Yahyâ -aleyhisselâm- Kur’ân-ı Kerîm’de şu güzel vasıflarıyla methedilir:

“Tarafımızdan O’na kalp yumuşaklığı ve temizlik de (ver­dik). O, müttakî (günahlardan çok sakınan) bir kişiydi. Ana-babasına çok iyi davranırdı…” (Meryem, 13-14)

Yahyâ -aleyhisselâm- şehît edildiğinde otuz küsur ya­şındaydı.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Hakk’a Adanmış Gençlik , Erkam Yayınları

KUR’AN’DA GEÇEN PEYGAMBERLERİN HAYATI

PAYLAŞ.

Bir yorum bırak

Önceki yazıyı okuyun:
UNUTULAN GİYİSİLER HALEPLİLERİ ISITACAK

Tekirdağ'da bir kuru temizlemeci, sahiplerince uzun süre alınmayan kıyafetleri, tarihin en büyük insanlık dramlarından birisinin yaşandığı Halep'te evleri yakılıp yıkılan,...

Kapat