Yüzakı Dergisinin Aralık 2021 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 202. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Aralık 2021 sayısı “Cihan İlâhî Bir Kitap: Nice Dersler Veriyor! İbret mi Gaflet mi?” başlığıyla yayınlandı.

“Cihan İlâhî Bir Kitap: Nice Dersler Veriyor! İbret mi Gaflet mi?” kapağıyla çıkan Yüzakı dergisinin 201. sayısı şu şekilde takdim edildi.

GAFLET DEĞİL, İBRET GEREK

Geçen sene salgın hastalıkta, mektepler kapandı. Eğitim uzaktan verilmeye çalışıldı. Kimisi katıldı, kimisi katılmadı, katılamadı. İmtihanlar ilân edildi, gönüllü yapıldı. Çoğu dilekçe verip katılmadı. Sonra da talebeler ister derslere girmiş olsun, ister olmasın, ister imtihana iştirâk etmiş olsun, ister olmasın sınıflarını geçtiler.

Gerçi normal şartlarda da eğitimde pek sınıfta kalma kalmadı, diye şikâyet edilir. Nasreddin Hoca’nın;

“Dostlar alışverişte görsün!” dediği gibi.

Bu cihan dershânesinde de, her yıl bir veya iki imtihan olduğunu bildirmekte âyet-i kerîme:

“Onlar (gafiller), her yıl bir veya iki kez (çeşitli belâlarla) imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Sonra da ne tevbe ediyorlar ne de ibret alıyorlar.” (et-Tevbe, 126)

Mekteb-i âlemde herkes aynı tutulabilir mi? Çalışan ile çalışmayan, fırsatı değerlendiren ile değerlendirmeyen, yani ibret alan ile gafil kalan aynı neticeye ulaşabilir mi?

Elbette hayır!..

Cennet ve cehennem...

Felâh ve helâk...

Gönül huzuru ve vicdan azâbı...

O hâlde; dersimize iyi çalışmalı.

Siz değerli okuyucularımıza sene sonlarına yakışan bir muhasebe dosyası hazırladık:

Cihan İlâhî Bir Kitap: Nice Dersler Veriyor! İBRET Mİ GAFLET Mİ?

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali Eşmeli;

“Gaflet değil, ibret gerek!” diyerek, aşırı ferdiyet mikrobuna tutulan, daima kendine muâfiyet isteyen insanı, «en temel vazifelere karşı sıkılganlık, doğrulardan bıkış» gibi hastalıklara karşı îkaz etti. İmtihanlardan muvaffakiyetle geçmenin formüllerini dile getirdi.

Muhterem Osman Nûri Topbaş Hocaefendi; «Bir Mü’min Hâdisâtın Akışını Nasıl Değerlendirir?» suâline cevaplar takdim etmekte.

17 Aralık Şeb-i Arûs münasebetiyle «Kıssalardan Hisseler» bölümünde Hazret-i Mevlânâ’nın ilimden irfâna mâneviyat yolculuğu ve hayatından mânidar kıssalar var.

Yazarlarımız; gerek ümmet, millet, toplum ve fert olarak yıllık muhasebemizi, gerekse Mevlânâ mesajı etrafında mâneviyat yolculuğunu kaleme aldılar.

Batının teknolojik hegemonyası, fişi çekerek engellenebilir mi?

Dünya ecnebî bir köye dönüşürken, kendimizi nasıl koruyacağız?

Herkesi buyur eden bir dergâhta, yolun selâmeti nasıl muhafaza edilebilir?

Tasavvuf, fıkıh, sağlık, eğitim, tarih ve edebiyat ile dopdolu bir sayı daha...

Her şey cihan dershânesindeki anlık, günlük, aylık, yıllık ve hepsinin neticesinde ömürlük imtihanlarımızda; dersler, hisseler ve ipuçları elde edebilmek için...

Aksi takdirde Âkif’in dediği gibi koca bir ömürden yarım hisse ile çıkmak iş değil!

Geçmişten adam hisse kaparmış... Ne masal şey!

Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi?

Gözyaşından, gönül huzurundan hisseli şiirlerle, hayat derslerinin sır ve hikmetine pencereler açmaya çalıştı şairlerimiz de...

Dergiyi temin etmek için tıklayınız.

İslam ve İhsan

GAFLETTEN KURTULMA YOLLARI

Gafletten Kurtulma Yolları

GAFLETİN ZARARLARI NELERDİR?

Gafletin Zararları Nelerdir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.