RIZKIN ARTMASI VE BORÇTAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUÂLAR

Rızkın artması ve borçtan kurtulmak için yapılması gerekenler ve okunacak duâları sizler için derledik.

Kâinatın her yerinde Allah Teâlâ’nın kanunları geçerlidir. Bir Müslüman, dünyada çalışmadan kazanılamayacağını bildiği gibi Cenâb-ı Hakk’ın emir ve yasaklarını tatbik etmeden de cennete girilemeyeceğini bilerek kulluk vazifesini yerine getirmeli ve O’na tevekkül etmelidir. Peki rızık sıkıntısı çekmemek; rızkın artması, bereketlenmesi ve genişlemesi için neler yapılmalı?

 • Allah Teâlâ’ya şükretmek rızkı artırır

Ayet-i kerimede buyruldu:

“…Eğer şükrederseniz, size olan nîmetlerimi artırırım…” (İbrâhîm, 7)

Allâh Resûlü şöyle buyurdu:

“Sizden biri, mal ve yaratılışça kendisinden üstün olana bakınca, nazarını bir de kendisinden aşağıda olana çevirsin! Böyle yapmak, Allâh’ın, üzerinizdeki nîmetini küçük görmemeniz için gereklidir.” (Buhârî, Rikâk 30; Müslim, Zühd, 8; Tirmizî, Kıyâmet, 59)

 • İstiğfarı Çoğaltmak Rızkı Artırır

Câfer-i Sâdık Hazretleri şöyle dedi:

“Kimin rızkı daraldıysa, hemen istiğfârı çoğaltsın!..”

 • Vakıa Sûresi’ni Okumak Rızkı Artır

“Her gece Vâkıâ sûresini tilâvet eden kimsseye ebediyyen fakirlik ve sıkıntı isâbet etmez; yani darlık görmez.” (Beyhakî, Şuab, II, 492)

 • Akrabaya İyilik Rızkı Artırır

Peygamber Efenendimi buyurdu:

“Rızkının çoğalmasını ve ömrünün uzamasını isteyen kimse, akrabasını kollayıp gözetsin!” (Buhârî, Edeb 12, Büyûʻ 13; Müslim, Birr 20, 21)

 • Allah’a Yönelmek Rızkı Artır

Resûlullah Efendimiz bir hadîs-i şerîflerinde şöyle buyurdu:

“Allah Teâlâ, Âdemoğlunun rızıkları ile vazîfeli olan meleklere şöyle buyurur:

Herhangi bir kulu, bütün tasa ve düşüncesini tek bir şeye (yani Rabbine) teksîf etmiş bir hâlde bulursanız, ona göklerin ve yerin rızkını garanti edin! Herhangi bir kulu da adâletle (istikâmetten ayrılmayarak) rızık ararken bulursanız, ona iyi davranın ve (yolunu) kolaylaştırın!..” (75 Kudsî Hadîs’in Tercüme ve Şerhi, Ebû Hüreyre)

 • Tevekkül ve Teslimiyet Rızkı Artırır

Hadis-i şerifte buyruldu:

“Eğer siz Allâh’a gereği gibi güvenseydiniz, (Allah), kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı. Kuşlar sabahları kursakları boş olarak çıktıkları hâlde akşam doymuş olarak dönerler.” (Tirmizî, Zühd, 33)

BORÇTAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR

fakirilikduasi

Okunuşu: "Allâhümme fâlikal- ısbâhı ve câ ılelleyli sekenen veş-şemse vel-kamera husbânen ıkdı anniddeyne ve ağninî minel-fakri ve emtiğnî bi-sem î ve besarî ve kuvvetî fî sebîlik."

Anlamı: “Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allah’ım! Bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle, benden fakirliği gider, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi Senin yolunda kullanmayı nasip eyle.” (Malik, Dua, No: 495)

BORÇTAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUA

rizikicinokunacakdua

Okunuşu: “Allahumme ekfini bi-halalike an haramike ve eğnini bi fadlike ammen sivake.”

Anlamı: “Allahım! Bana helâl rızık nasib ederek haramlardan koru! Lutfunla beni senden başkasına muhtaç etme!” (Tirmizî, Daavât 111)

“Sana bir duâ öğreteyim mi ki, onunla duâ edersen dağ kadar borcun olsa Allah onu ödemeye muvaffak kılar. De ki ey Muâz:

borcatkurulmakicin

Okunuşu: (Allahümme Malikel’mülki tu’til’mülke men teşaü ve tenziul’mülke mimmen teşaü ve tüizzü men teşaü ve tüzillü men teşaü bi’yedikel’hayr, inneke ala külli şey’in kadir.) Rahmened’dünya vel’ahireti  tuğdihe men teşeü ve temneuhe men teşeü irhamnî rahmeten tuğninî bihe an rahmti men sivek.

Anlamı: (“Ey mülkün mâliki olan Allahım! Sen mülkü dilediğine verirsin, mülkü dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini azîz kılarsın, dilediğini zelîl kılarsın. Hayır senin elindedir. Muhakkak sen herşeye kadirsin.” Al-i İmran sûresi, 26) “Ey dünyâ ve âhiretin Rahmanı! Sen onları dilediğine verirsin, dilediğine vermezsin. Beni, senden başkasının acımasından müstağnî kılacak bir rahmet ile bana rahmet eyle.” (Heysemî, X, 186)

Borçlu olan kişi sabah namazından sonra 300 defa:

ucyuzdefa

Okunuşu: Rabbenaf’teh beynena ve beyne kavmina bilhakki ve ente hayru’l-fatihin.

Anlamı: “…Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adâletle hükmet! Sen hükmedenlerin en hayırlısısın.” (el-A’râf, 89) âyetini duâ niyetiyle okumalı ve her yüz defanın sonunda:

ucyuzonu

Okunuşu: “Allahümme yâ müfettihal ebvâb. İftah lenâ hayral bâb.

Anlamı: “Ey kapıları açan Allah’ım! Bize en hayırlı kapıyı aç!” diye duâ etmelidir. Böylece inayet-i ilâhiyyeye nail olması umulur.

RIZKIN ARTMASI VE GEÇİM SIKINTISINDAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR

rizikicindua

Okunuşu: “Allahumme kanni’ni bima razekteni ve barikli fihi ve ahlif ‘aleyye kulli ğaibetin-li bihayr.”

Anlamı: “Allah’ım! Bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle.”  (Hâkim, De’avât, No:1878)

bereketduasi

Okunuşu: “Allahummeğfirli verhamni vehdini ve ‘âfini verzukni.”

Anlamı: “Allahım, beni bağışla, bana merhamet et, rızânı kazandıracak işler yaptır, bana âfiyet ve hayırlı rızık ver.”  (Müslim, Zikir 35)

GEÇİM DARLIĞINDAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUA

“Maîşet tedâriki zorluğuna düşen bir kimseyi evinden çıkdığı zaman şöyle demekten men edecek hiç bir şey yoktur:

rizikdarligi

Okunuşu: "Bismillâhi alâ nefsi ve mâlî ve dînî. Allahümme raddınî bi-kadâike ve bârik lî fîmâ kuddire lî, hattâ lâ uhibbe ta'cîle mâ ühhiret vela te'hira mâ ûccilet."

Anlamı: “Canıma, malıma ve dînime bismillah. Ey Rabbim! Beni kazana razı kıl. Bana takdîr olunanı benim için bereketlendir, o hâle geleyim ki te’hir olunanın ta’cilini, ta’cil olunanın da te’hirini istemeyeyim.” (Ali el-Müttâkî, no: 9323)

İHTİYAÇ DUASI

HELAL RIZIK VE BEREKET DUASI

ALLAH’IN RIZKINA KEFİL OLDUĞU KUL

MADDİ MANEVİ SIKINTILARDAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR

ESNAF DUASI

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

 • Ol deyince olduran allahım. Senin kudretine sual olunmaz burada sıkıntısını paylaşan abilerimizin ablalarımızın kardeşlerimizin sıkıntılarını gider senden başka kimseye muhtaç etme. Rabbim hepimize hayırlı kazançlar versin. Borçlu olanlara Eda’lar nasip eylesin.

  selamün aleyküm allah herkeze yardım etsin rabbim kimseyi caresiz bırakmasın.
  benimde borcum var ödeyemiyorum avukat dava actı hapse gireceğim bebeğimde var dua edin lütfen bana

  Ey rabbimiz, biz ki sınırları aştık evet farkına vardık ama rahmet tokadını dahi yedik Ey rabbimiz bize merhamet eyle, evimizde ve işimizdeki huzuru yeniden tesis icin bizlere ihsan eyle Ey rabbimiz biz ki nankörlük ettik gunah isledik hatamızı bildik beterinden bizleri esirge ve rahmetinle bizleri bu durumdan kurtar Dua ve sabırla yardım dileyelim kardeşlerm Kara gecede kara taşın üzerinde yürüyen kara karıncanın ayak sesini işiten Rabbim güzel günler hazırlıyordur bizler için af dileyeni isteyeni ısrarcı olani duymaz mı :(( Rabbimiz bizler icin dileyeceğin her hayra muhtaciz ..

  Hayırlı geceler bende çok Zor durumdayım bunaldım duanizi eksik etmeyin lütfen

  ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN BANADA DUA EDİN BENDE ÇOK ZOR DURUMDAYIM

  Allah herkese cumle islam mumin kardeslerime yardim etsin bende cok zir durumdayim borclarimi odeyemiyorum rabbim bir cikis yolu gosterecektir buna inaniyorum isyan etmiyorum kusmuyorum allaha ellerimi acip dua ediyorum esimle de bu yuzden cok mutsuzum neredeyse ayrilma asamasina geldik rabbim yuvamizi bozmaz insallah yardim edecektir cok darlandim allaha bazen yalvariyorum insallah isyankar olmamisimdir al canimi kurtar diye ama cozum deyil bu biliyorum rabbim af etsin bizleri rabbimden baskasina el actirmasin allahim rabbim insallah yardim eder

  Allah herkese cumle islam mumin kardeslerime yardim etsin bende cok zir durumdayim borclarimi odeyemiyorum rabbim bir cikis yolu gosterecektir buna inaniyorum isyan etmiyorum kusmuyorum allaha ellerimi acip dua ediyorum esimle de bu yuzden cok mutsuzum neredeyse ayrilma asamasina geldik rabbim yuvamizi bozmaz insallah yardim edecektir cok darlandim allaha bazen yalvariyorum insallah isyankar olmamisimdir al canimi kurtar diye ama cozum deyil bu biliyorum rabbim af etsin bizleri rabbimden baskasina el actirmasin allahim

  Rabbim kimin ne sıkıntısı varsa tez zamanda sıkıntısını gidersin hastalara şifa borçlulara eda merhamet etsin yüce Rabbim.... Merhametlilerin en merhametlisi ALLAH hepimizin yardımcısı olsun RABBİM bir bildiği vardır her Şerh’de bir hayır vardır.

  O kadar cıkmazdayım ki dolandırıldım 100 bınden fazla borcun altına atıldım ve asgari ücretli birisiyim iyilik yaptım ama karşılığında bunu buldum ailem çok kotu onlara bu acıyı yaşattığım için çok kötü hissediyorum kendımı ne yapacağımı bilmiyorım Rabbim yardım etsin hepımıze

  Neden hep sıkıştımızda ALLAH dan yardım istiyoruz kendi payıma yazıyorum geşke rahat oldumuzda boyle sitelere girip dua etsek Allah bize huzur versin iyilikten sakındırmasın

  ALLAHİM KİMSEYE TASİYAMAYACAGİ YUK SİKİNTİ VERMEZ HERGUN DUALAR EDİYORUM COK DARDAYİM SİKİNTİDAYİM.DAHA DAYANAMİYORUM ARTİK ALLAHİM BANA EMANET ETTİGİN CANİ AL DAYANAMİYORUM CİKİS YOLU BULAMİYORUM NE İTİBARİM KALDİ NE DAYANACAK GUCUM BU BEDEN DAHA FAZLA BU CANİ TASİYAMİYO COCUGUM ONU BU DUNYADA YANLİZ BİRAKMAK İSTEMİYORUM CANİMDAN AKLİMDAN ENDİSE EDİYORUM ALLAHİM CARESİZ KULUNUM BANA DAYANACAK GUC BANADA Bİ KAPİ AC

  • Selamun aleyküm kardeşim Allah yar ve yardımcınız olsun her akşam namazdan sonra Vakıa suresini oku. Kuran ı Kerim de 533. Sayfa.

  • Sayin kardesim cok uzuldum okuyunca siZin icin de dua ediyorum selamete cikin insallah tez zamanda yapabilecegimiz birsey varmi sizin icin yazin buraya hatta telegonunuzu da yazin lutfen

  Burada geçen duaları mutlaka okuyalım sonuçlar güzel olacak Allah’ın izniyle

  Bende cok zor durumdayim, 4 yil once emekli oldum aldigim emekli ikramiyemi tokiden ev Almak icin harcadim. Taksitlerimi odeyemiyorum emekli oldugum. Icinde is bulamiyorum nere gitsem kapilar yuzume kapaniyor ne redeye taksitlerimi odeyemedigim icin evi elimden alacaklar benim Icinde duaedin bir is bulayim borclarimi odeyeyim.simdi den herkesten Allah razi olsun.Allahim hickimseyi zorda birakmasin Amin.

  • Rabbim size ve sizin gibi sıkıntısı olan herkese hayırlı bit kapı açsın borçlarınızı ödeme kolaylığı versin amin inşallah

  Bende çok zor durumdayım. İş bulamıyorum. Borçlar iyice artıyor. Sizlerden dua bekliyorum. Allah'ım helal rızık versin.

  • Allah yar ve yardımcın olsun kardeşim.

  Allahım yaptığım hataları af eyle.Bütün müslüman kardeşlerim ve benim yolumu yoluna ihsan eyle.Borçlarımı ödemeyi kolay eyle.

  Bugün çok yakın arkadaşımdan borç istedim yarın veririm dedi yarinda hiç oralı olmadı kuldan kula bi fayda yok bizi senden başkasına muhtaç etme ALLAHIM sen rızıklara kefilsin bizi darda koyma Allahım yalnız sana güvenir yalnız sana sığınırız

  Selamun aleyküm yeni bir dükkan açtım çok sıkıntıdayım hayırlısıyla işlerimin yoluna girmesi borclarimin bitmesi için dularinizi bekliyorum allah razı olsun

  • Allah yardimciniz olsun

  Allah yardımcınız olsun. ya mufettihal ebvab... diye başlayan ve allahummerzukna rızken vasiğen birahmetike ya erhamerrahimin diye biten duanın Arapçasına ulaşmaya çalışıyorum. ama Word metnine kopyalayacağım şekilde . ve arapça yazılışı. burada da bazı yerde caopy/paste ile alabiliyorum. tamamı değil ama. yardımcı olurmusunuz. teşekkür ederim.

  Allah cumlemizin yardimcisi olsun rabbim tum borclulara yardim etsin benide unutmasin ben bir kaza gecirdim bir yil yattim simdide calisamiyom barc borc borc nereye kadar sizlerden dua bekliyorum kulun kula duasi kabul olurmus allah rizasi icin banada dua edin insallah

  • Amin

  Sizden ve tüm insanlardan hayırlı dualar beklıyorum dua edenlere teşekkürler

  Okuyan ve işe yariyan varmi.

  • okuduğun duaya kalbin inansın, dilinle dua edip kalbinle inkar etme demişler ... inanarak okursan dua vücut bulur Allah'ın izniyle ... ama elektrik düğmesine basar gibi bir anda zuhur etmez . Allah sebepleri halk eder ... sende o sebeplere tutunursun ... bizlerede hayır dua edin inşaAllah. Mü'minin mümine duası makbuldur ... Mevlam dünya ahiret dertlerimize derman ihsan eylesin

  • Sen zaten kafadan kaybettin kalbinle okuyacaksın gözle değil tabiki anladıysan yok cebimde para kalmadı şu duayı okuyayımda hemen gelsin öyle bişey yok kıblene yöneleceksin Allahına yalvaracaksın namazını kılacaksın ibadetlerini yerine getireceksin

  Allah razi olsun cok guzel ve acika yazilmis cok guzel olmus

  Allah razi olsun okudukca ferahliyorum allah dualarimizi kabul etsin

  • Amin

  ALLAH razı olsun

  Cok sukur rabime yazilan duvar icin her isinin fazileti var

  Çok teşekkürler.Allah razı olsun.

  Selâm Aleyküm.. Duâların arapçası da eklense daha güzel olmaz mıydı ¿

Yorum Ekle