İki Aydan Fazla Denizde Aç ve Susuz Kaldılar

İnsan kaçakçıları tarafından açık denizde terk edilen ve Endonezya'nın Açe bölgesine yerleştirilen Arakanlı Müslümanlar (Rohingyalar), öldürülmekten korktukları Myanmar'a dönmek istemiyor.

Açe'nin Langsa şehrinde bir spor tesisinde yaşam mücadelesi veren göçmenlerden Arakanlı Müslüman Abdul Rezik, "Bir daha asla ülkeme dönmek istemiyorum. Evim ateşe verildi. Buradaki arkadaşlarımın hepsinin evi yakıldı. Annem yakılarak öldürüldü. Biz burada kalmak istiyoruz" dedi.

TAYLAND VE MALEZYA GEMİLERİ KABUL ETMİYOR

Bangladeş ve Myanmar'dan üç gemiye bindirilen yaklaşık 800 göçmenin Malezya ve Tayland'da iş bulma umuduyla yola çıktığını belirten Rezik, gemilerin yakıtlarının bitmesi üzerine Açe bölgesinde terk edildiğini söyledi.

Rezik, Malezya ve Tayland tarafından kabul edilmedikleri için 2 aydan uzun süre gemilerde kaldıklarını ifade etti.

Arakanlı Müslüman Muhammed Raşid de Myanmar'da zulüm gördükleri için kaçtıklarını belirtti.

Endonezya'nın kendilerine sahip çıktığını ve Açelilerin göçmenlere çok iyi davrandığını anlatan Raşid, "Ülkeme dönmek istemiyorum çünkü çok tehlikeli. Bizi öldürebilirler” diye konuştu.

Arakanlı Müslüman ve Bangladeşli göçmenlerin sığındığı Langsa kentinin Belediye Başkanı Osman Abdullah, Müslüman olarak Rohingyalara sahip çıkmaları gerektiğini söyledi.

Abdullah, “Müslüman olarak Myanmar'dan gelen kardeşlerimize sahip çıkmak bizim görevimizdir. Bu insanlar iki aydan fazla denizde gemilerde aç ve susuz kalmış" dedi.

Göçmenlere barınak hazırladıklarını, gıda yardımında bulunduklarını ifade eden Abdullah, onlara hastane ve kliniklerde sağlık desteği de verildiğini kaydetti.

ARAKANLILAR DENİNİZİN ORTASINDA TERK EDİLDİLER

Abdullah, Arakanlı Müslümanlara, Endonezya hükümetinin izin verdiği sürece yardımcı olacaklarını belirtti.

Gemilerde Arakanlı Müslümanlar ve Bangladeşliler olmak üzere iki grup göçmen olduğuna dikkat çeken Abdullah, iş bulma umuduyla gelen Bangladeşlilerle ilgili göçmenlere uygulanan yasal prosedürün devreye sokulacağını ancak Rohingya Müslümanlarının durumunun farklı olduğunu söyledi. Abdullah, "Onlar ülkelerine dönmek istemiyor. Dönseler de çok tehlikeli. Hükümetimiz bu durumları göz önüne alarak karar verecektir” diye konuştu.

Tayland hükümeti, kısa süre önce ülkenin güneyindeki ormanlık alanlarda kamp kuran insan kaçakçılarına karşı operasyon düzenlemişti. İnsan kaçakçıları bunun üzerine korkarak göçmenleri denizin ortasında terk etmeye başlamıştı. Bu teknelerden bazıları, geçen hafta Endonezya kıyılarına vurmuş ve çoğu Rohingya, yaklaşık bin 500 göçmen kamplara yerleştirilmişti.

Endonezya ve Malezya, insan kaçakçılarının açık denizde terk ettiği binlerce Arakanlı Müslüman ve Bangladeşli göçmene bir yıl geçici barınak sağlayacaklarını açıkladı.

Kaynak: AA

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.