HATAYI KENDİNDEN, BAŞARIYI ALLAH'TAN BİL

Allah (c.c) yolunda hizmet eden bir müminin ahlakı, üslubu nasıl olmalıdır? Nasıl bir şuura sahip olmalıdır? Zafer, başarı nasıl olurda tehlike arzedebilir? Dr. Öğr. Üyesi Adem Ergül Hoca anlatıyor...

Âyet-i kerîmede buyrulur:

“İşte âhiret yurdu! Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. (En güzel) âkıbet, takvâ sahiplerinindir.” (el-Kasas, 83)

TEVÂZU NEDİR VE MÜTEVÂZI KİMDİR?

Tevâzu sahibi insana mütevâzı denir. Tevâzû; alçak gönüllü olmak, Hak karşısında hiçliğinin idrâkine erebilmektir. İnsan kendisinde bulunan ilim, mevkî ve mal gibi her hangi bir nîmet sebebiyle, bunlardan mahrum olanlara karşı üstünlük iddiâ ederek maddî-mânevî haksızlık yapmamaktır.

MÜTEVÂZI İNSANIN ÖZELLİKLERİ

Tevâzû, birçok güzel hasletin kendisine bağlı bulunduğu müstesnâ bir fazilettir:

  • Mütevâzı müʼmin affedicidir. Affede affede, ilâhî affa lâyık olmanın gayreti içinde bulunur.
  • Mütevâzı müʼmin, kötülüğe dahî iyilikle mukâbele eder.
  • Mütevâzı müʼmin, başına gelen ezâ ve cefâları, kendisi için bir tezkiye ve ecir vesîlesi addeder. Sabır, rızâ ve hamd hâline bürünür.
  • Mütevâzı müʼmin, cömert olur. Çünkü kendinde bir varlık görmez, elindeki varlığı kendine izâfe etmez. Kendini bir emânetçi görür. Bu yüzden, Hakʼtan geleni yine Oʼnun yolunda sarf etmek, mütevâzı kula zor gelmez. Bilâkis infâk edebilmek, ona târifsiz bir lezzet verir.
  • Mütevâzı müʼmin, hizmet ehli olur. Yüksek bir mesʼûliyet duygusu içinde, kendisini hizmetle mükellef görür.
  • Mütevâzı müʼmin, fedakârdır, zariftir, ince ruhludur

PEYGAMBERİMİZİN TEVAZUSU

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle