Huzur Veren Gönlü Ferahlatan 3 Dua

Gün boyu huzur veren, gönlü ferahlatan okunması tavsiye edilen 3 dua...

Gün boyu gönlü ferahlatan duaların okunuşları ve anlamları.

  • 1. Dua: Sübhânallâhi ve bi–hamdihî, adede halkihî ve rızâ nefsihî ve zinete arşihî ve midâde kelimâtihî." (Müslim, Zikir 79. Ayrıca bk. İbni Mâce, Edeb 56)

Anlamı: "Yarattıkları sayısınca, kendisinin hoşnut olduğunca, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben Allah’ı ulûhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve O’na hamdederim.” (Müslim, Zikir 79. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Vitir 24)


  • 2. Dua: "Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileyken nuşur." (Ebu Davud: 5067)

Anlamı: "Allahım! Senin yardımınla sabaha girdik, senin yardımınla akşama kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve (kıyamette) varış sanadır." (Ebu Davud: 5067)

  • 3. Dua: "Lâ ilâhe illallahu vahdehu lâ şerîke leh lehü'l mülkü ve lehü'l hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr."

Anlamı: (Allah'tan başka ilah yoktur, O tektir, O'nun ortağı yoktur, mülk O'nundur, hamd O'na aittir. O, herşeye kâdirdir) sözüdür." [Muvatta, Kur'ân 32, (1, 214, 215); Tirmizî, Da'avât 133, (3579)]

KABİR AZABI NASIL OLACAK?

Kabir Azabı Nasıl Olacak?

HADİSLERDE DUA

Hadislerde Dua

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • Allah ummadığınız yerden çiçeklendirsin

    Allah herkese gönül huzurluğu versin ...AMİN

Yorum Ekle