Depremzede Genç 6 Ayda Hafız Oldu

Hatay'da Hz. Hatice Kur’an Kursunda hafızlık eğitimine başlayan Zemzem Karakaş, yaşanan deprem sonrası geldiği Muğla'da 6 ayda hafız oldu.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan Muğla'ya gelen Zemzem Karakaş, hafızlık hayalinden vazgeçmedi.

Muğla Hacı Bekir Çığılı Kız Kur’an Kursu'nda tekrar eğitime başlayan Karakaş, 6 ayda hafızlığını tamamladı.

Hafız Karakaş ve hocasını kabul eden Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, deprem dolayısı  ile yaşadığı sıkıntılı sürece rağmen bu azmi ve gayreti göstermesinin takdire şayan olduğunu belirtti.

Hafız Karakaş’ı ağırlamaktan son derece mutlu olduğunu dile getiren Müftü Çapçı, Karakaş’ı tebrik ederek Türkiye Diyanet Vakfı Muğla Şubesi tarafından hazırlanan ödülü takdim etti.

Kahramanmaraş depremi öncesinde 1 Ocak 2023 tarihinde Hatay Hz. Hatice Kur’an Kursu'nda Kur'an Kursu Öğreticisi Kübra Varlı ile hafızlığa başladığını ve büyük depremde kursu kapandığı için hafızlık ile ilgili planlarını ertelemek zorunda kaldığını söyledi.

Depremzede olarak Muğla’ya geldikten sonra yeniden hafızlık ile ilgili Hacı Bekir Çığılı Kur’an Kursu ile irtibat sağladığını aktaran Karakaş, Kurs Müdürü Hamide Fit ve Kur'an Kursu Öğreticisi Nurgül Birden rehberliğinde bir plan yaptıklarını anlattı.

Kur'an Kursu Öğreticisi Nurgül Birden de Karakaş’ın yapılan plana sadık kalarak ezberleri özveri ile yaptığını ve hedefe ulaştığını belirtti.

Hafızlığın bu kadar kısa sürede tamamlanmasının nadir rastlanan bir durum olduğunu dile getiren Kurs Müdürü Hamide Fit, azmi ve Kur’an aşkı ile 6 ayda hafızlığını tamamlayan öğrencisini tebrik etti.

Ziyarette İl Müftü Yardımcısı Sema Özbakış ve TDV Muğla Şubesi Uzmanı Kahraman Kazandere de hazır bulundu.

Kaynak: Diyanet Haber

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.