yaratılış

TEFEKKÜR
0

NEDEN ÇİFT YARATILDIK?

Vahdeti yalnız kendisine has kılan Allah bütün mahlûkâtı çift olarak yaratmıştır. Nitekim âyet-i kerîmelerde buyrulur:…