Yahudiler için “en kutsal mekan” olduğu yönündeki kararını