ya sabır ya selamet

Genel
0

İSLÂM’DA SABRIN ÖNEMİ

Her hususta sabır zarûrîdir. İbadette devamlılık için sabır… İsyâna karşı, nefse ve nefsânî arzulara karşı…