vefâkâr şehitler

Cemiyet Hayatımız
0

Harp meydanında korkusuzca savaşıp toprağın sînesine şehâdet terennümleriyle baş koyan vefâkâr şehitlerimizin, hanımları da vefâ misallari göstermişlerdir.…