tevhid inancı

Allah`a İman
0

KELİME-İ TEVHİD

İnsanın vücûdunda ve kâinatta müşâhede edilen mükemmel âhenk ve nizâm, onları yaratan varlığın birliğine en…