SÜLEYMANİYE CAMİİ’NİN İNŞASI NE KADAR SÜRDÜ?

0

Mimar Sinan’ın kalfalık eserim dediği Süleymaniye Camii’nin yapılışı ne kadar sürdü?

Zâten bu emri bekleyen Mîmarbaşı Koca Sinan, vakit geçirmeden hazırlıklarını tamamladı ve yüce mâbedin inşâsını, Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi’nin temele ilk taşı koymasıyla başlattı. Eseri, devrin teknolojik yetersizliklerine rağmen yedi yılda tamamladı.

Sinan, bu eserinde Osmanlı ihtişâmını mîmârîye aksettirmek yolunda eşsiz bir ustalık sergiledi. Daha proje hâlindeyken bile gönülleri heyecana gark eden bir âbideyi gerçekleştirdi.

Mâbedin mâliyeti, 59 milyon akçe (996.000 düka altını=400 milyon dolar) olarak zikredilmekte, külliyelerle beraber 3 milyar dolara mal olduğu beyân edilmektedir.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş / Osmanlı, Erkam Yayınları

GÜNÜMÜZDEKİ RESTORASYONU 3 YIL SÜRMÜŞTÜ

Süleymaniye Camii’nin yakın zamanda günümüz teknolojisiyle başlanılan restorasyonunun 3 yılda tamamlandığını düşündüğümüzde, o dönemin şartlarıyla 7 yılda tamamlanması, ecdadın muhteşemliğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Paylaş.

Yorumlar