SÜLEYMANİYE CAMİİ İNŞÂSINA NEDEN ARA VERİLMİŞTİ?

0

Mimar Sinan’ın dünyaca meşhur eseri olan Süleymaniye Camii’nin inşâsına neden ara verilmişti?

Koca Sinan, câmi-i şerîfi yaparken binânın oturması için inşaata bir sene ara vermiştir. Haddi zatında Sinan’ın bu kayboluşu, Bağdat’tan Arafat’a uzanan ve “Ayn-ı Zübeyde” denilen kadîm su yollarının tâmir ve yeniden inşâsı içindi.

Lâkin bütün ziynetlerini bu gâyeye tahsis eden Kânûnî Sultan Süleyman’ın mübârek kızı Mihrimah Sultan, hayrının gizli kalmasını istediği için buna, Sinan’ın habersizce ortadan kaybolması görüntüsü verilmiştir. Herkes bu kayboluşu, câmiin inşâsı için acele eden pâdişâha karşı temellerin oturmasını sağlayacak bir fâsıla kazanma ihtiyâcından ibâret bir sebebe bağlar.

Kaynak: Osmanlı / Osmanlı, Erkam Yayınları

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
ORTA ASYA’NIN EN BÜYÜK CAMİSİ YAPILIYOR

Türkiye Diyanet Vakfı'nca Bişkek'te yaptırılan ve aynı anda 6 bin kişinin ibadet etmesine imkan veren cami, Orta Asya’nın en büyük...

Kapat