SIKINTI VE MUSİBETLERDEN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR

0

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi son zamanlarda vatanımız üzerinde oynanmak istenen oyunlardan kurtulmak için Müslümanlara düşen vazifeyi anlatıyor. İşte vatanımız üzerindeki kara bulutların dağılması için yapmamız gerekenler…

Hak dostlarından Hasan-ı Basrî Hazretleri’ne dört kişi gelerek, biri kuraklıktan, diğeri fakirlikten, bir diğeri tarlasının verimsizliğinden, sonuncusu da çocuğunun olmayışından yakınıp Hazret’ten duâ talep ederler. O büyük velî, onların her birine de “istiğfâr”ı tavsiye eder.

Yanındakiler, kendisine:

“–Efendim, bu kimselerin dert ve sıkıntıları farklı, lâkin sizin hepsine de tavsiyeniz aynı!” derler. Hasan-ı Basrî Hazretleri onlara şu âyet-i kerîmeyle cevap verir:

“Rabbinizden mağfiret dileyin; çünkü O çok bağışlayıcıdır. (Mağfiret dileyin ki) üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin, mallarınızı ve oğullarınızı çoğaltsın, size bahçeler ihsân etsin, sizin için ırmaklar akıtsın!” (Nûh, 10-12)

(İbn-i Hacer, Fethü’l-Bârî, XI, 98; Aynî, Umdetü’l-Kàrî, Beyrut ts. XXII, 277-278.)

TEVBE VE İSTİĞFAR NASIL YAPILIR? Duaları için tıklayınız…

Paylaş.

Yorumlar