ORUÇ TUTMAK NEDİR?

0

Oruç, niyet ederek imsak vaktinden güneş batıncaya kadar yemekten, içmekten ve cinsî münâsebetten uzak durmaktır. Mükellef olup şartlarını bu- lunduran her Müslüman’a Ramazan orucunu tutmak farzdır.

“Ey îman edenler (Ramazan) oruc(u), sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.” (en-Nisa, 183)

Hicretin ikinci yılında (M. 624) farz kılınmıştır. Orucun farzları üç tanedir:

  1. Niyet
  2. Orucun ilk ve son zamanını
  3. Yemekten, içmekten, cinsî münâsebetten ve orucu bozan bütün şeylerden sakınmak.

Orucun bir kimseye farz olabilmesi için şu şartlar gerekir:

  1. Mükellef olmak.
  2. Oruç tutacak kadar sıhhatli olmak.
Paylaş.

Yorumlar