ÖFKELİYKEN DE ADALETLİ OL

0

Öfke hâli, insanın îtidâl ve istikâmetini muhâfaza etmekte zorlandığı, muvâzeneyi kaybedip adâletten kolayca sapabildiği anlardır.

Efendimiz (s.a.v.) buyurmuşlardır ki:”Rabbim bana öfke ve rızâ hâlinde adâletle hükmetmemi emir buyurdu, (sizlere de tavsiye ederim.” Öfke hâli, insanın îtidâl ve istikâmetini muhâfaza etmekte zorlandığı, muvâzeneyi kaybedip adâletten kolayca sapabildiği anlardır. Böyle durumlarda daha büyük bir sabırla dâimâ Allâh’ı ve âhireti hatırlayıp sükûnetle hareket ederek haksızlığa meyletmemek îcâb eder. Yüce Rabbimiz şöyle buyurur: “…Nefsinizin arzusuna uyarak adâletten uzaklaşmayın…” (en-Nisâ, 135) “…Dâimâ âdil davranın. Muhakkak ki Allah, âdil davrananları sever.” (el-Hucurât, 9) Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, muhtelif mevzûlara temâs ettiği bir hadîs-i şerîflerinde de şöyle buyurmuşlardır: “Üç kurtarıcı husus vardır: Öfkeliyken de rızâ hâlindeyken de âdil davranmak; fakirlik ve zenginlik hâlinde de iktisâda riâyet etmek; gizlide de açıkta da Allah’tan korkmak…” (Heysemî, I, 90)

 Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Gönül Bahçesinden – Öyle Bir Rahmet ki, Erkam Yayınları, 2007, İstanbul

Paylaş.

Yorumlar