MUHAMMED ZÂHİD HAZRETLERİ KİMDİR?

0

Muhammed Zâhid Hazretleri, Yâkub Çerhî Hazretleri’nin torunudur. Yâkub Çerhî Hazretleri’nin halîfelerinden istifâde eden Muhammed Zâhid Hazretleri, uzun yıllar zâhidâne ve münzevî bir hayat yaşayarak tasavvuf yolunda merhaleler katetti.

Daha sonra Ubeydullah Ahrâr Hazretleri’nden feyz almak ve sohbetinde bulunmak üzere yola çıktı. Semerkand yakınlarına geldiğinde, Ubeydullah Ahrâr Hazretleri onu yolda karşıladı. Şeyhi Yâkub Çerhî Hazretleri’nin torunu olduğu için ona çok büyük hürmet ve alâka gösterdi.

Hâce-i Ahrâr Hazretleri, aralarında geçen sohbetlerden sonra Muhammed Zâhid Hazretleri’nin tasavvuf yolunda engin bir istîdâda sahip olduğunu gördü ve onu müridliğe kabûl etti. Muhammed Zâhid Hazretleri, kısa zamanda büyük mesâfeler katetti ve kendisine hilâfet verildi.

Memleketine dönen Muhammed Zâhid Hazretleri orada insanları irşâda başladı. Hicrî 936 senesinin Rebîulevvel ayında vefât etti. Kabri, Özbekistan’ın Surhanderya eyaletinde, Altınsay ilçesinin Vahşıvar köyündedir. Duşanbe yakınlarında da bir kabri olduğu söylenir.

HİKMETLİ SÖZLERİNDEN

“Mânevî hâllere ulaşmak ve seyr u sülûkün makamlarını katedebilmek için nefse karşı mücâhedeyi hiçbir zaman terk etmemek gerekir. Zira bütün kötülüklerin kaynağı olan nefs ve onu tahrik eden şeytan, devamlı teyakkuz hâlindedir. Bu sebeple nefsin taarruzlarına karşı dâimâ uyanık olmak ve mücâhede etmek lâzımdır.”

“Tasavvufî edepler, bu yolda ilerlemek isteyen kişinin yolunu aydınlatacak meş’alelerdir. Her kim mânevî âlemde ilerlemek ve hâl sahibi olmak istiyorsa, mutlakâ büyüklerin koyduğu edeplere riâyet etmelidir.”

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Altın Silsile, Erkam Yayınları

PAYLAŞ.

Bir yorum bırak

Önceki yazıyı okuyun:
İSLAM VE KADIN

Allah Teâlâ insanları bir hikmete binaen farklı cinsler halinde yaratmış, her birine farklı vazife ve haklar vermiştir. Onları kendi ellerinde...

Kapat