KERİM NE DEMEK?

0

Kerim: Kerem sahibi, cömert, büyük, ulu, ihsân edici. Allâh’ın sıfatlarından anlamlarına gelmektedir.

KERİM KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

Allâh’ın kitâbında ve Peygamber Efendimiz’in hadîs-i şerîflerinde; inceleme, araştırma, tefekkür etme ve ibret alma husûsunda pek çok emir, telkin ve teşvik vardır. Bu hususla alâkalı olarak, Kur’ân-ı Kerîm’de yer alan yüzlerce âyet-i kerîmeden ikisinde şöyle buyrulur:

“Kendi içlerinde hiç düşünmediler mi ki; Allah göklerde, yerde ve bu ikisi arasında bulunan her şeyi ancak hak ile ve belirlenmiş bir süre için yaratmıştır?! Gerçekten insanların çoğu, Rab’lerine kavuşmayı inkâr
etmektedirler.” (er-Rûm, 8)


Allah (c.c) kerim ve azimdir.  el-Kerîm: Keremi, lütuf ve ihsânı bol, her türlü fazilete sahip olan.

Paylaş.

Yorumlar