Oruç Çeşitleri

Oruç Çeşitleri

Oruç
0

SÜKÛT ORUCU NEDİR?

Orucu, nefsânî zaaflarla zedelememek; bilhassa dili, dedikodu, gıybet, yalan, iftirâ ve mâlâyânîden muhâfaza etmek, yani…

Oruç
0

NÂFİLE ORUÇ NEDİR?

Nâfile oruç ne demektir? Nâfile oruç neden tutulur? İşte cevapları… Farz ve vâcip olan oruçların…

Oruç
0

VÂCİP ORUÇ NEDİR?

Nezir (adak), kişinin dinen yükümlü olmadığı bir ibadeti yapmayı kendisi için bir yükümlülük haline getirmesidir. Kişi, oruç…

İSLAM
0

MANEVİ HASTALIKLARA ŞİFA

Oruç, Allâh’ın emrine tâbî olmak ve O’nun rızâsını kazanabilmek için imsak vaktinden akşam Güneş’in batışına…