Oruç Çeşitleri

GÜNDEM
5

Şevval orucu nedir? Şevval orucunun fazileti nedir? Şevval orucu ile ilgili hadis var mı? Peygamber…

Oruç
0

Orucu, nefsânî zaaflarla zedelememek; bilhassa dili, dedikodu, gıybet, yalan, iftirâ ve mâlâyânîden muhâfaza etmek, yani…

Oruç
0

Farz olan oruç denince, Ramazan orucu kastedilir ve zaten tayin edilmiş, önceden belirlenmiş (muayyen) olan oruç…

Oruç
0

Nâfile oruç ne demektir? Nâfile oruç neden tutulur? İşte cevapları… Farz ve vâcip olan oruçların…

Oruç
0

Nezir (adak), kişinin dinen yükümlü olmadığı bir ibadeti yapmayı kendisi için bir yükümlülük haline getirmesidir. Kişi, oruç…