HAZRET-İ HUD’UN (A.S.) HAYATI

0

Fırtınalarla alt-üst edilen Âd kavminin Peygamberi Hz. Hud’un (a.s.) hayatı…

Hûd -aleyhisselâm-, Sâm’ın torunlarındandır. Âd kavmine Peygamber olarak gönderilmiştir.

HUD NE DEMEK?

Hûd; “hevâdet” kökünden olup yumuşaklık, sâkinlik, sulh ve sükûnete vesîle olması ümid edilen mâ­nâsına gelir. Hûd’un -aleyhisselâm- diğer ismi Âbir, lakabı ise Nebiyyullâh’tır.

Hazret-i Hûd -aleyhisselâm-, Ahkâf diyârında doğup yetişti. Âd kavmi içinde soyu şerefli bir kişiydi. Peygamberlikten önce ticâretle uğraşırdı. Orta boylu, esmer tenli, gür saçlı, güzel yüzlü idi. Âdem’e -aleyhisselâm- benzerdi. Zâhid, müttakî ve ibâdete düşkün idi. Cömert ve şefkatli idi; yoksullara bol bol sadaka verirdi.

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Nebiler Silsilesi 1, Erkam Yayınları

ÂD KAVMİNİN ÖZELLİKLERİ

ÂD KAVMİNİN HZ. HÛD’A 5 ÎTİRÂZI

ÂD KAVMİNİN HÛD PEYGAMBERDEN İSTEDİĞİ MUCİZE

HAZRET-İ HUD’UN (A.S.) MUCİZELERİ

KUR’AN’DA GEÇEN PEYGAMBERLERİN HAYATI

Paylaş.

Yorumlar