GAYRİ MÜSLİM KİMDİR

0

Gayr-i müslim: Müslüman olmayan. İslam’ı kabul etmemiş kişi anlamlarına gelir.

GAYRİ MÜSLİM KELİMESİNE ÖRNEKLER

Altınoluk: Kapitalist düzenin iktisâdî hayata şartlarını dayattığı günümüzde Kurʼânʼdaki “mustazʼaf / zayıf düşürülmüş müslüman” ifadesi, bir mâzeret alanı olarak görülebilir mi?

Osman Nûri Topbaş: Böyle bir şey düşünemeyiz. Zira asr-ı saâdet toplumu, ekseriyetle varlıklı bir toplum değildi. Onları yok etmeye çalışan, civarlarındaki müşrik ve gayr-i müslim toplumlar ise, onlardan çok daha varlıklı ve maddî bakımdan güçlü idi. Fakat asr-ı saâdet toplumu, düşmanlarıyla mücâdele edebilmek için, madden güçlenelim diye gayr-i müslim kabileler gibi fâize, tefeciliğe, haksız kazanca yönelmedi. Hattâ böyle bir yanlışa en ufak bir meyil göstermedi. Yegâne güç, kuvvet ve kudretin Cenâb-ı Hakkʼın takdir ve taksimiyle olduğuna tevekkül edip saʼy u gayret ettiler. Neticede de muvaffak oldular. En büyük fütûhât, sahâbe zamanında yaşandı. Zira şurası muhakkak ki mânevî güç, maddî gücü dâimâ bertarâf eder.

Âyet-i kerîmede:
“…Nice az sayıda bir topluluk, Allâhʼın izniyle çok sayıdaki topluluğa gâlip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir.” (el-Bakara, 249) buyruluyor.

*****

İmâm Gazâlî Hazretleriʼnin buyurduğu gibi; gayr-i müslimler, fâsıklar ve gâfillerle beraberlik, zamanla zihnî beraberliğe, zihnî beraberlik de bir müddet sonra kalbî beraberliğe dönüşür. Bu ise, insanın
adım adım helâke sürüklenmesi demektir.

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
MEB MÜFREDATINDA ‘BAĞIMLILIKLA MÜCADELE’ VURGUSU

Milli Eğitim Bakanlığınca güncellenenen müfredatta, değerler eğitimi kapsamında tüm derslerde bağımlılıkla mücadele ve bağımlılığı önlemeye yönelik kazanımlar yer aldı. Milli...

Kapat