EYÜP SULTAN HAKKINDA BİLİNMEYENLER

0

Eyüp Sultan kimdir? Eyüp Sultan neden İstanbul’a gelmiştir? Eyüp Sultan’ın kabri nasıl bulunmuştur? İşte Eyüp Sultan hakkında bilinmeyenler…

Haber: Murat Karadeniz

Eyüp Sultan Camisi ve ilçesi, ismini Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) sahabisi Ebû Eyyüb el-Ensârî’den (r.a.) alır. Halk arasında “Eyüp Sultan” olarak meşhur olan ve şehre hakiki değerini veren bu güzide sahabi, caminin hemen yanıbaşındaki türbede medfundur. Sevgili Peygamberimiz’i (s.a.v.) Mekke’den Medine’ye hicret ettiğinde yaklaşık altı ay evinde misafir etmiştir. Eyüp Sultan Hazretleri, aynı zamanda Peygamber Efendimiz’in annesi tarafından akrabasıdır.

EYÜP SULTAN HAZRETLERİ NASIL VEFAT ETMİŞTİR?

Peygamber Efendimiz’in hadis-i şerifinde methettiği askerlerden olabilmek arzusuyla Emeviler’in 668-669 yılında gerçekleştirdiği İstanbul kuşatmasına katılmış ve şehit olmuştur.

Şehit olmadan önce etrafındaki Müslüman askerlere vasiyette bulunarak mezarının surlara en yakın noktada kazılmasını istemiştir. İstanbul fethedilemediği takdirde kendilerinden sonra gelecek Müslüman askerler için kabrinin bir sınır taşı olmasını istemiştir.

EYÜP SULTAN’IN KABRİ NASIL BULUNMUŞTUR?

Defnedilmesinden sonra geçen yaklaşık sekiz asır içinde Eyüp Sultan Hazretlerinin mezarının yeri kaybolur. İstanbul’un fethinden sonraki günlerde Sultan II. Mehmet’in hocası Akşemsettin Hazretlerinin kerametiyle kabrin yeri keşfedilir.

EYÜP SULTAN CAMİÎ VE KÜLLİYESİ 

Fatih Sultan Mehmet Han, hemen bu mezarın üzerine türbe inşa ettirir. 1458 senesine gelindiğinde de yine sultan tarafından türbenin yanına cami, medrese, imaret ve hamam yaptırılır. Fakat günümüze ulaşan cami bu değildir. Çünkü bu cami, 1766 senesinde meydana gelen depremde tamir edilemeyecek kadar büyük hasar görmüştür. Devrin padişahı Sultan III. Selim tarafından yıktırılarak 1798-1800 yılları arasında yeni bir cami inşa edilmiştir.

Eyüp Sultan Külliyesi’nin en önemli binası türbedir. Burada yatan kişinin şanına layık bir bina olması için türbeye son derece özen gösterilmiştir. Türbe, sekizgen planlı ve tek kubbelidir. Türbe süslemelerinde kullanılan çiniler, 16. yüzyıl çinileridir ve çok değerlidir. Ahşap sandukanın simle işlenmiş yazılarla süslü örtüsü ve sandukanın önündeki saf gümüş şebeke bir sanat şaheseridir. Külliyenin hamamı, zamanımıza ulaşan en eski Osmanlı hamamıdır. Medrese ve imaret ise ne yazık ki günümüze ulaşamamıştır.

Eyüp Sultan Hazretlerine verilen büyük değerden ötürü birçok kimse, mezarının burada olmasını istemiş; aradan geçen asırlar içinde külliyenin etrafı türbe ve mezarlarla nakış nakış işlenmiştir.

KILIÇ KUŞANMA MERASİMLERİ

Eyüp Sultan Külliyesi, Osmanlı tarihinde çok özel bir yere sahip olmuştur. Tahta yeni çıkan padişahlar için tertip edilen kılıç kuşanma merasimleri, hep Eyüp Sultan türbesinin önünde yapılmıştır. Bu devlet geleneği Sultan Fatih ile başlamıştır. Burada düzenlenen merasimde hocası Akşemsettin Hazretleri, Sultana kılıç kuşatmıştır.

MÜSLÜMANLARIN BULUŞMA NOKTASI

Eyüp Sultan Külliyesi, yüzyıllardır hem İstanbul hem de diğer Anadolu şehirlerinden gelen mü’minler için çok önemli bir ziyaret yeridir. Yeni doğan bebekler getirilir, hayata burada merhaba der. Cenazesi bu camiden kaldırılanlar, hayatta bıraktıklarıyla burada vedalaşır. Sünnet olan çocukları görürsünüz burada. Bembeyaz gelinlikleri içinde hanım kızların huzurlu bir aile yuvası için ettikleri duaya âmin dersiniz… Velhasıl… Eyüp Sultan’da bir vakit namaz kılmadan yaşanan hayat, yaşanmış kabul edilemez.

Bir mîmârî edebiyat ve tarihimiz olmadığı için eski Sinan, Ayas, Hayreddin, Kemâleddin gibi şerefli mîmârlarımızı, karışık rivâyetler yüzünden, hayâl meyâl biliyoruz. Cedlerimiz yalnız mîmârîde değil, herşeyde dâhiyâne yapmasını bilmişler, lâkin yazmasını unutmuşlar. Bu bizim fecî bir tâlihsizliğimizdir. (Yahyâ Kemal Beyatlı, Aziz İstanbul, s. 57.)

EYÜP SULTAN CAMİÎ NEREDEDİR?  – HARİTA

EYÜP SULTAN FOTOĞRAFLARI

Eyüp Sultan Camiî ve Külliyesi

Eyüp Sultan Camiî Mezarlığı

Tokmaktepe Mezarlığı’ndan Eyüp manzarası, 1863

Osmanlı döneminde Eyüp Sultan

Eyüp Sultan Camiî avlusu

Eyüp Sultan Türbesi

Eyüp Tepesi’nden Haliç manzarası

Eyüp Sultan Camisi içi

Eyüp Sultan Camisi tavan süslemeleri

Mezar taşı ve Eyüp Sultan Camiî

İSTANBUL’DA GEZİLECEK YERLER

CAMİLER VE KÜLLİYELER

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
AKILLI İNSAN KİMDİR?

Akıllı insan kimdir? Akıllı insanın özellikleri nelerdir? “En akıllı insan; nefsini hesaba çeken, onu iyi idâre eden, ölümden sonrası için...

Kapat