CÜNÜP İKEN UYUNUR MU?

0

Dr. Murat Kaya,”Cünüp iken uyunur mu” sorusunu cevaplıyor…

İbn-i Ömer (r.a) şöyle buyurur:

Ömer bin Hattâb (r.a), Nebiyy-i Mükerrem (s.a.v) Efendimiz’e:

«‒Birimiz cünüp iken uykuya varabilir mi?» diye sordu.

Efendimiz (s.a.v):

«‒Evet. Herhangi biriniz abdest aldıktan sonra (canı isterse) cünüp iken de yatsın!» buyurdular.” (Buhârî, Gusül, 26)

HADİSİN ŞERHİ

Âişe vâlidemiz (r.a) şöyle buyurur:

“Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) cünüp olduğu hâlde uyumak istediklerinde, edep yerlerini yıkar ve namaz abdesti gibi abdest alırlardı.” (Buhârî, Gusül, 27)

Cünüp olunca hemen yıkanmak farz değildir. Ancak tehir edilirse, sonraki namazın vaktini daraltabileceğinden hemen gusletmek efdaldir.

Mezhep imamlarından Evzâî, Ebû Hanîfe, Muhammed, Mâlik, Şafiî, Ahmed bin Hanbel, İshâk bin Râhûye, Abdullah bin Mübarek ve daha başkaları (r.a), cünüp insanın uyumak istediğinde abdest alması gerektiği görüşündedirler.

Bazıları da hadîs-i şerîfte emredilen abdestten kastın, kirlenen eller ile edep yerlerini yıkamak olduğunu söylemişlerdir.

Cünüp olan kimsenin abdest almadan uyumasında bir beis görmeyenler de vardır. İmâm Sevrî, İbnü’l-Müseyyeb, Ebû Yûsuf gibi. Bunların delilleri, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in abdest almaksızın uykuya vardığına dâir olan diğer hadîslerdir.

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
RAMAZAN AYINDA BEŞ BİN SECDE

Ramazan ayı boyunca müminlere 5 vakit namaz, teravih ve teheccüd namazı ile yaklaşık 5 bin kadar secde etmeleri ihsan olunur....

Kapat